Afgevlakte index

De afgevlakte index, ook wel het voortschrijdend gemiddelde genoemd, is de gemiddelde waarde van de Gezondheidsindex De waarde van de gezondheidsindex, ingevoerd in 1994, wordt berekend door een aantal producten uit de korf van de consumptieprijsindex te halen, meer bepaald alcohol, tabak en brandstof. Het gezondheidsindexcijfer wordt onder meer gebruikt voor de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. gezondheidsindex in de vier voorbije maanden. Die vormt de basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. Zo worden overheidswedden telkens geïndexeerd twee maanden nadat de afgevlakte index een bepaalde drempelwaarde heeft overschreden: de zogenaamde Spilindex De drempelwaarde van de afgevlakte index, het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex. Die drempelwaarde moet overschreden zijn, om de wedden van het overheidspersoneel te kunnen indexeren. spilindex .