Persberichten Wim Van der Donckt

Hieronder vind je de persberichten die onze parlementsleden en ministers uitstuurden tussen 2014 en 21 juli 2020. Je kan handig zoeken door een woord in te geven in het zoekveld.

Benieuwd naar onze latere nieuwsberichten? Snuffel dan zeker eens door onze nieuwsberichten en schrijf je in op onze wekelijkse politieke nieuwsbrief. Wil je ons nieuws dagelijks op de voet volgen? Dan kan je altijd terecht op de Facebookpagina of de Twitteraccount van de N-VA en haar mandatarissen.

17 december 2019, over deze onderwerpen: Financiën, Federale begroting, Politiek

In de Kamercommissie voor de Comptabiliteit werd vandaag gestemd over de begrotingsvoorstellen 2020 van de Kamer en over de financiering van de politieke partijen. Kamerlid Wim Van der Donckt diende twee amendementen in om de forfaitaire bedragen m.b.t. de dotaties aan de politieke partijen …

19 november 2019, over deze onderwerpen: Belastingen, Sport

Jaarlijks verliest de federale overheid zo’n 150 miljoen euro aan belastingen en sociale bijdragen als gevolg van de bestaande fiscale en sociale voordelen voor sportclubs. “De bestaande voordelen komen vandaag voornamelijk goedbetaalde sporters en de grote sportclubs ten goede”, benadrukt N-VA …

8 november 2019, over deze onderwerpen: Ondernemen, Belastingen, Financiën

N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt stelt voor om de verplichting tot het uitreiken van ontvangstbewijzen en het bijhouden van een fiscaal dagboek af te schaffen voor vrije beroepen. Sinds 2018 zijn de beoefenaars van een vrij beroep allemaal ondernemers. Het klinkt dynamisch. Maar de extra …

24 oktober 2019, over deze onderwerpen: Politiek, Democratie

Het Vlaams regeerakkoord schaft de opkomstplicht af op lokaal en provinciaal niveau. Kamerlid Wim Van der Donckt vindt dat de opkomstplicht ook op federaal niveau mag verdwijnen. In België kennen we opkomstplicht: opdagen is verplicht, de stemming niet. Bij de jongste federale verkiezingen gingen …

27 november 2018, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Justitie

In de Kamercommissie Handelsrecht werd dinsdagnamiddag het wetsontwerp tot invoering van een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd. De N-VA verheugt zich over deze hervorming, die heel wat goede punten bevat. Kamerlid Wim Van der Donckt: “Bepaalde drempels of grendels om in …

23 november 2018, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Pensioenen

Kamerleden Wim Van der Donckt en Jan Spooren tonen zich bijzonder tevreden met de belangrijke sociale en fiscale maatregelen in uitvoering van de arbeidsdeal, die ervoor kunnen zorgen dat de veel moeilijk invulbare knelpuntvacatures op onze arbeidsmarkt ook effectief worden ingevuld. Het merendeel …