Persberichten Theo Francken

De N-VA-parlementsleden en –ministers werken hard, zeer hard. Zowel in het Vlaams, federaal, Brussels als Europees parlement komen ze keer op keer met goede voorstellen en stellen ze misstanden aan de kaak.

Wil je weten hoe de N-VA haar stem liet horen in een dossier dat jou interesseert? Snuffel dan zeker eens door de persberichten van onze mandatarissen. Je kan handig zoeken door een woord in te geven in het zoekveld.

Je kan persberichten ook automatisch in je mailbox ontvangen. Vul gewoon dit formulier in en je blijft altijd op de hoogte van thema’s die je interesseren.
De N-VA verstuurt bovendien iedere vrijdag een wekelijkse nieuwsbrief. Vul het formulier helemaal rechts onderaan de pagina in, als je je hierop wil abonneren.

28 februari 2018, over deze onderwerpen: Werken, Migratie

Vandaag keurde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, de wet over het samenwerkingsakkoord 'permis unique' goed. Dit samenwerkingsakkoord creëert één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers die in ons land wensen te verblijven om te werken. Dankzij dit …

6 februari 2018, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Buitenlandse Zaken, Afrika

Naar aanleiding van de Internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dat hij zich verder zal blijven inzetten op het versterken van vrouwenrechten. “Vrouwenbesnijdenis is een onmenselijke praktijk die niet strookt met onze …

2 februari 2018, over deze onderwerpen: Belastingen

Op voorstel van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt en staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken, wordt de procedure van vereenvoudigde aangiftes uitgebreid. Binnenkort zullen drie miljoen belastingplichtigen kunnen genieten van de vereenvoudigde aangiftes. Een …

18 oktober 2017, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Franken heeft vandaag kennis genomen van de uitspraken van de rechtbank van eerste aanleg van Leuven en Luik. Deze rechtbanken bogen zich over beroepen die ingediend werden tegen de vasthouding en of verwijdering van Soedanezen die momenteel in onze …

18 juli 2017, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken

N-VA Internationaal organiseerde deze middag een druk bijgewoonde lezing over de hachelijke situatie van religieuze minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Gastheren waren parementsleden Karl Vanlouwe, Peter Luykx en staatssecretaris Theo Francken. Die laatste mocht de lezing aftrappen …

30 juni 2017, over deze onderwerpen: Illegaal wonen

De ministerraad keurde vandaag op voorstel van minister Jan Jambon, minister Koen Geens en staatssectretaris Theo Francken een voorontwerp van wet goed over de woonstbetreding in het kader van de uitvoering van de verwijderingsmaatregelen. Er wordt een sluitend wettelijk kader gecreëerd waarbinnen …

Abonneer je op onze persberichten

Ben je al ingeschreven en wil je de periodiciteit veranderen? Dat kan hier.