Persberichten Kris Van Dijck

Hieronder vind je de persberichten die onze parlementsleden en ministers uitstuurden tussen 2014 en 21 juli 2020. Je kan handig zoeken door een woord in te geven in het zoekveld.

Benieuwd naar onze latere nieuwsberichten? Snuffel dan zeker eens door onze nieuwsberichten en schrijf je in op onze wekelijkse politieke nieuwsbrief. Wil je ons nieuws dagelijks op de voet volgen? Dan kan je altijd terecht op de Facebookpagina of de Twitteraccount van de N-VA en haar mandatarissen.

18 juni 2019, over deze onderwerpen: N-VA

Tijdens de eerste plenaire zitting van het Vlaams Parlement werden de parlementsvoorzitter en de leden van het Vast Bureau van het Vlaams Parlement verkozen. Kris Van Dijck werd unaniem verkozen als parlementsvoorzitter in afwachting van een definitieve invulling van de functie. Van Dijck is Vlaams …

24 april 2019, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs

“Het zijn allemaal Einsteins.” Het is een van de vele clichés over hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid is nochtans allerminst een luxeprobleem. “Maar door zo veel onwetendheid en misverstanden laten we talent en kansen verloren gaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels. Daarom willen …

20 december 2018, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs

Vandaag keurde het Vlaams Parlement een voorstel van decreet goed om binnen het huidige inschrijvingsdecreet de termijnen van de aanmeldingsprocedure aan te passen. Hoewel er een nieuw decreet over het inschrijvingsrecht op tafel lag met een aantal nieuwe principes, ligt momenteel alles stil door …

Ongeveer twee à drie procent van de Vlamingen is hoogbegaafd. Dertig procent van onze leerlingen is meerbegaafd. Zij geven aan zich vaak te vervelen op school, hebben nood aan meer uitdaging en presteren soms zelfs slecht. Over hoogbegaafden bestaan veel misverstanden. Het gevolg daarvan is dat …

4 mei 2015, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs

Deze namiddag worden in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement de conclusies voorgesteld van de screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. De N-VA is tevreden dat deze screening nu op tafel ligt. Ze bevestigt de N-VA-visie op de hervorming van het secundair …

9 februari 2015, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Hoger onderwijs

Vlaams Parlementslid Kris Van Dijck (N-VA) nam deze ochtend akte van de uitspraken van Lieven Boeve, directeur-generaal van de VSKO. Volgens Boeve “moet het verbod op de hoofddoek in alle scholen weg.” Kris Van Dijck gaat niet akkoord met die uitspraken: “Een school moet zelf de mogelijkheid hebben …