Zuhal Demir: "Nu asociaal loonakkoord van de baan is, moeten we teruggrijpen naar afspraken Michel I"

26 maart 2019, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Sociaal overleg, Pensioenen, Uitkeringen

Voormalig staatssecretaris en Kamerlid Zuhal Demir ziet de afwijzing van het IPA door één van de sociale partners als een positieve zaak. "Dit was een asociaal akkoord dat jongeren de factuur liet betalen en gepensioneerden die hun hele leven hard gewerkt hebben bestrafte", zegt Demir. De N-VA wil in het parlement een loonsverhoging voor de werknemers steunen en roept Kris Peeters op terug te grijpen naar de 'Zweedse' afspraken van de arbeidsdeal.

Vandaag bleken de 3 vakbonden enorm verdeeld over het ontwerp-IPA waardoor er geen formeel goedgekeurd en bindend IPA is voor 2019-2020. Niet alleen in de politiek blijkt er onvoldoende draagkracht.

"Het is nu aan de politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen om het economische herstel veilig te stellen. Wij zijn bereid om dat in het parlement te doen", zegt Demir. "De loonsverhoging voor werknemers, 1,1 procent bovenop de automatische index, willen we uiteraard steunen. Dankzij de hervormingen van de regering-Michel I is daar economisch ruimte voor. Maar het wordt eindelijk tijd dat Kris Peeters zich niet als vakbondsman, maar als minister van Werk gedraagt. Teruggrijpen naar de arbeidsdeal maakt daar deel van uit."

Demir stelt dat het ontwerp-IPA een asociaal akkoord was, niet in het minst de besteding van de Welvaartsenveloppe Een spaarpotje dat dient om de laagste uitkeringen, vooral de pensioenen, en de vervangingsinkomens welvaartsvast te houden. welvaartsenveloppe . "De minimumpensioenen na volledige loopbaan zouden maar met 1 procent stijgen, terwijl die bij onvolledige loopbaan met 2,4 procent zouden stijgen en de uitkeringen voor zeer langdurige werklozen zelfs met 3,5 procent. Daarnaast moesten de jongere generaties de factuur betalen voor de versoepeling van de SWT-leeftijd en de landingsbanen. Onbegrijpelijk dat Peeters hierin mee wou gaan."

Daarom roept de N-VA op om terug te grijpen naar de afspraken binnen de voormalige regering-Michel I.

"Werknemers afschrijven op 55 of 58 jaar steunen we niet. Dit is diefstal op de jongere generaties. De KB's over het verhogen van de leeftijd voor brugpensioen (SWT) tot 60 jaar moeten door Kris Peeters gepubliceerd worden zoals eerder beslist in de arbeidsdeal. Ook de zogenaamde landingsbanen moeten vanaf 2019 naar minstens 60 jaar gaan", gaat Demir verder. "De besteding van de welvaartsenveloppe moet gefocust worden op laagste pensioenen bij volledige loopbaan. Wij weigeren mensen die heel hun leven hard gewerkt hebben daarvoor af te straffen."