Zuhal Demir investeert 10 miljoen euro in groene warmte

7 mei 2020, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Innovatie

Groene stroom raakt stilaan ingeburgerd in Vlaanderen, maar groene warmte is veel minder bekend. Er zijn nochtans veel mogelijkheden. Bovendien is het noodzakelijk om het gebruik van fossiele brandstoffen voor warmteproductie versneld af te bouwen. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir investeert daarom tien miljoen euro in twintig projecten die energie-efficiëntie en de productie van groene warmte versterken.

Eerder dit jaar lanceerde Vlaams minister van Energie Zuhal Demir, in samenwerking met het Vlaams Energieagentschap, een oproep naar projecten. De bedoeling was ondernemers extra te stimuleren om te investeren in bijvoorbeeld warmtepompen of biomassa en om warmteoverschotten via  warmtenetten te gebruiken. 

“Vandaag gaat meer dan de helft van het totale energieverbruik in Vlaanderen naar de productie van warmte. Ongeveer 5 procent van die warmte is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Er wordt nog massaal gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Tegelijk zien we nog een enorm potentieel restwarmte om te benutten. Op dat vlak kunnen we grote winsten boeken voor het klimaat”, stelt Demir. 

“Onze energietransitie zet efficiëntie en groene warmte voorop. Daarom hebben we met de Vlaamse Regering voor 2020 meer dan twintig miljoen euro projectsteun vrijgemaakt, waarvan we de eerste 10 miljoen nu investeren. De ondernemers hebben bijzonder enthousiast gereageerd en toonden opvallend veel interesse.”

Bij de eerste oproep van 2020 werden 36 projectvoorstellen ingediend. Dat is ongeveer een derde meer dan tijdens de vorige editie. De voorstellen zijn ondertussen beoordeeld. Ze zijn gerangschikt op basis van het steunpercentage dat de projectontwikkelaars zelf hebben voorgesteld. Hoe kleiner het gevraagde steunpercentage en hoe groter de winst voor het klimaat (de berekende CO2-besparing), hoe hoger de score. 

Een waaier aan investeringen ontvangt steun 
Het budget van ruim tien miljoen euro wordt over een twintigtal nieuwe initiatieven verdeeld en zorgen samen voor zeventien kilometer extra warmtenet. 

Het grootste deel van het budget (ongeveer 7,5 miljoen euro), gaat onder andere naar de uitbreiding van de warmtenetten van de afvalverbrandingsinstallaties van Roeselare, Harelbeke, Antwerpen en Oostende. Zo kan jaarlijks nog 39 GWh meer restwarmte haar weg vinden naar ziekenhuizen, een universiteitscampus en andere gebouwen. We verwelkomen ook twee nieuwe warmtenetten die vrijkomende warmte van Agfa-Gevaert in Mortsel en van Pepsico in Veurne aan gezinnen zullen aanbieden. 

Ongeveer drie miljoen euro wordt verdeeld over negen installaties die samen op jaarbasis bijna 20 GWh groene warmte gaan produceren: 

  • vier biomassa-installaties die gebruikmaken van lokaal houtafval;
  • vier installaties die warmte en koude in de bodem opslaan voor een revalidatiecentrum, een cosmeticabedrijf, individuele woningen en appartementen; 
  • een grote warmtepomp voor de universiteit van Leuven. 

Met het budget voor biomethaanproductie (tot 250.000 euro) kon een nieuw project in Antwerpen gesteund worden. 

De minister is tevreden met het resultaat van de oproep. “Als we het gebruik van duurzame warmte in Vlaanderen een versnelling hoger willen laten schakelen, moeten we kwaliteitsvolle projecten uitbouwen. Heel wat van de ingediende dossiers waren van een hoogstaand niveau, wat de lat hoger legde voor de andere indieners.” 

In het najaar staat een volgende oproep voor projecten gepland. Daarvoor is een vergelijkbaar budget gereserveerd. Zo wil de minister Vlaanderen enthousiast houden om nog meer duurzame warmteprojecten uit te denken en in te dienen. “De ondernemingen die bij de eerste ronde geen steun toegewezen kregen, hebben zo de kans om het nodige studiewerk te verrichten en opnieuw een project in te dienen”, besluit de minister.

Meer informatie volgt op www.energiesparen.be.