Zonder goede registratie kan beleid niet gepast reageren

19 april 2017, over deze onderwerpen: Welzijn, Minderjarigen, Cultuur

Uit parlementaire vragen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers Marius Meremans (N-VA) en Miranda Van Eetvelde (N-VA) blijkt dat het aantal oproepen naar 1712 - het meldpunt tegen geweld en misbruik - in 2016 daalde met 2,35 procent t.o.v. 2015. Wel waren er in 2016 bijna 6 procent meer personen betrokken bij deze oproepen in vergelijking met het jaar daarvoor. Beide volksvertegenwoordigers stellen evenwel vast dat de registratie niet gedetailleerd genoeg is. “Er is momenteel veel bezorgdheid over misbruik in de culturele sector en in het georganiseerde jeugdwerk. De registratie bij en de rapportage door Meldpunt 1712 stellen ons niet in staat daar een goed zicht op te krijgen. De bevoegde ministers moeten hier actie ondernemen.”

In de vorige regeerperiode startte de Vlaamse Regering met het meldpunt 1712, een hulplijn voor iedereen – zeker minderjarigen - die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Vlaamse volksvertegenwoordigers Miranda Van Eetvelde (N-VA) en Marius Meremans (N-VA) wilden weten hoe het zit met dergelijke vragen en meldingen. Zij vroegen cijfers op bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Enkele vaststellingen:

Evolutie aantal oproepen en bij de oproepen betrokken personen

  Oproepen Aantal betrokken personen
2013 3.250 2.862
2014 4.676 4.832
2015 4.707 5.934
2016 4.596 6.272
  • Tussen 2013 en 2015 nam het aantal meldingen bij 1712 toe. In 2016 nam het aantal oproepen evenwel af met 2,35 procent t.o.v. 2015.
  • Het aantal betrokken personen bij de meldingen nam wel toe t.o.v. 2015.

Van Eetvelde en Meremans wilden specifieker weten hoe het zat met geweld en misbruik in de domeinen die zij volgen, respectievelijk het jeugdbeleid en de culturele wereld (voornamelijk het sociaal-cultureel werk). Die vraag resulteerde in volgende cijfers:

Melders gelieerd aan brede jeugd- en cultuursector

  Brede Jeugdsector Cultuursector
2013 27 melders 20 melders
2014 41 melders 15 melders
2015 70 melders 20 melders
2016 39 melders 12 melders

 
In het antwoord wordt door minister Vandeurzen geaccentueerd dat voor 1 juli 2016 enkel geregistreerd werd uit welke sector de beller afkomstig was. Van Eetvelde: “Bijgevolg kan niet worden afgeleid uit de rapportage in welke sector het gesignaleerde geweld (of misbruik) plaatsvond.” Sinds 1 juli 2016 werd het registratiesysteem aangepast en werd de context van het geweld zelf geregistreerd. Die registratie beperkt zich evenwel tot algemene sectoren en niet tot deelsectoren (jeugdhuiswerking, landelijk jeugdwerk, cultuureducatieve verenigingen wat betreft jeugdbeleid; amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, kunsten, erfgoed bij cultuurbeleid).

Beide volksvertegenwoordigers betreuren dat de registratie het onvoldoende toelaat om het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de jeugd- en cultuursector te registreren. Van Eetvelde: “Er is momenteel veel bezorgdheid over misbruik in de culturele sector en in het georganiseerde jeugdwerk. De registratie bij en de rapportage door Meldpunt 1712 stellen ons niet in staat daar een goed zicht op te krijgen. De bevoegde ministers van Welzijn en Cultuur en Jeugd moeten hier actie ondernemen. Er is een betere registratie nodig om het één en het ander beter in kaart te brengen, ook voor specifieke deelsectoren. Zo kunnen de bevoegde beleidsmakers ook ten gronde reageren.”

Meremans vult aan: “De Vlaamse minister van Cultuur stelt dat er geen signalen zijn dat grensoverschrijdend gedrag binnen de cultuursector extra aandacht vraagt. Dat is net omdat er geen goede registratie bestaat. Maar zonder goede, kwaliteitsvolle registratie zullen deze signalen er ook nooit komen.”