“Zolang er geen eengemaakt bevel is, zal men hete aardappel blijven doorschuiven.”

25 februari 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Dat de stadsbende Fioul Gang uit Sint-Gillis en Vorst, die verschillende minderjarige meisjes gedwongen prostitueerde, pas begin dit jaar gestopt werd in plaats van een half jaar eerder, is onder andere ook te wijten aan een gebrekkige coördinatie tussen de Brusselse politiediensten onderling en tussen de politiediensten en het parket. “Zelfs het openbaar ministerie van Brussel geeft toe dat het niet gelopen is zoals het hoort. Dat is een duidelijk teken dat de huidige organisatie niet is wat ze moet zijn”, zegt Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre.

Het stilzitten door de lokale politiezone Brussel-Zuid gedurende de afgelopen zomermaanden van 2019 is naar eigen zeggen te wijten aan een gebrek aan middelen. We moeten nogmaals en tot onze grote spijt vaststellen dat een gebrek aan coördinatie en samenwerking van de Brusselse politiediensten nefaste gevolgen heeft. Indien de politiezones meer intens zouden samenwerken op het niveau van het Gewest, dan zouden ook manschappen van andere zones kunnen ingeschakeld worden in een uiterst dringend dossier, waar uitstel geen optie is.

Vanden Borre stelt: “Je zou veronderstellen dat met een gewestelijke Veiligheidsraad (met daarin het parket, de federale politie, de zes korpschefs en natuurlijk minister-president Rudi Vervoort, zo’n dossiers professioneel behandeld worden. Toch niet, zo blijkt. Zolang er geen echt eengemaakt bevel is, zal men de hete aardappel blijven doorschuiven. Hoe kan men dit met een schoon geweten uitleggen aan de slachtoffers?”

De N-VA herhaalt naar aanleiding van deze betreurenswaardige zaak dan ook opnieuw haar pleidooi voor fusie van de zes Brusselse politiezones.