Wraakroepende kolder in Brusselse rechtbank

25 januari 2018, over deze onderwerpen: Justitie

Vandaag verscheen in diverse media dat een drugsbende vrij werd gelaten omdat de Brusselse rechtbank geen computer had die dvd’s kon afspelen. Daardoor kon het audioverhoor niet worden afgespeeld op het proces. Kamerlid Sophie De Wit voerde de minister daarover aan de tand tijdens het plenaire vragenuurtje. Uit het antwoord van de minister bleek dat de computer perfect in staat was om de dvd’s af te spelen, maar dat het gerechtelijk personeel het verkeerde programma selecteerde om het audiokanaal te gebruiken. 

“Dit maakt de kolder er helaas nog groter op”, vindt Kamerlid Sophie De Wit. “Gelukkig blijkt de vrijspraak dus niet aan verouderd materiaal te liggen, maar aan een menselijke fout. Als het Openbaar Ministerie in beroep gaat, kan de bende nog perfect veroordeeld worden. Het onderzoek zal dus zeker niet voor niets zijn. Gerechtigheid kan nog altijd geschieden.”

Rechtbankvoorzitter Hennart wijst te snel naar regering
Nu de ware toedracht van de vrijspraak gekend is, ergert Kamerlid De Wit zich wel aan de uitlatingen van Brussels rechtbankvoorzitter Hennart. Die wees in de media met een beschuldigende vinger naar de minister en zei zelfs dat als hij niet meer middelen zou krijgen, dit soort vrijspraken in de toekomst nog gaan gebeuren.

“Het is toch wel pijnlijk hoe de Brusselse rechtbankvoorzitter Hennart de fout van zijn eigen rechtbankpersoneel volledig tracht te linken naar de regering die te weinig middelen voorziet. Alle middelen waren voorhanden, maar zijn personeel wist niet hoe het geluid op een computer werkte. Ofwel wist Hennart dat de fout bij zijn personeel lag en wijst hij in de pers toch ten onrechte deze regering aan als zondebok, ofwel is de rechtbankvoorzitter niet op de hoogte van fouten bij zijn personeel die tot vrijspraak van een drugsbende leiden. Beide scenario’s zijn problematisch”, vindt De Wit.

Justitie naar 21e eeuw brengen
Sophie De Wit erkent wel dat er nog heel wat werk aan de winkel is om van Justitie een modern apparaat te maken. “Deze regering hervormt Justitie in ijltempo en stemt heel wat nieuwe wetgeving. Maar ook de middelen moeten volgen. Daarnaast is vandaag duidelijk gebleken dat het personeel ook moet opgeleid worden om met die middelen te kunnen werken. Zo niet moeten we nog vrijspraken vrezen. Laat ons samen – regering, parlement en justitiepersoneel – werk maken om Justitie de 21e eeuw binnen te loodsen. Enkel zo zal de burger zijn vertrouwen in onze Justitie terug winnen, niet met berichtgeving als die van vandaag.