Winwinkapitaal kan Vlaamse ondernemer perspectief bieden na de coronacrisis

7 mei 2020, over deze onderwerpen: Ondernemen, Financiën, Coronacrisis

Op maandag 4 mei werden de eerste kleine stapjes richting het nieuwe normaal gezet. Hoe groot de economische schade zal zijn kan niemand voorspellen, maar ze zal erg groot zijn. Er werden reeds heel wat maatregelen genomen om onze koopkracht en economie te steunen. Maar we moeten durven verder denken, meent Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy. Hij denkt aan maatregelen die op de lange termijn hun nut kunnen hebben. “Concreet stel ik voor om de modaliteiten van de bestaande winwinlening te verruimen en om kapitaalparticipaties in kleine ondernemingen aan te moedigen.”

Vlak na de uitbraak van het coronavirus in ons land, kwamen de Vlaamse en federale regering met een reeks steunmaatregelen om de financiële schade voor getroffen ondernemers en werknemers te beperken. “Willen we ons Vlaams economisch weefsel, dat vooral opgebouwd is uit kmo’s, er structureel en duurzaam bovenop helpen, moeten we ook durven denken aan maatregelen die een impact hebben op de middellange termijn”, zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy.

Verruimde winwinlening
Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het verruimen van de huidige winwinlening, een achtergestelde lening waarmee particulieren aangemoedigd worden geld uit te lenen aan kmo's die financiële steun kunnen gebruiken. Die is vooral bedoeld om de zaak van een vriend, familielid of kennis een duwtje in de rug te geven. Gryffroy stelt daarom voor om de criteria te verruimen: een langere looptijd, hogere maximale leenbedragen en een hoger belastingkrediet.

De bestaande winwinlening gaat over geld (ont)lenen. Andries Gryffroy: “Een dergelijk concept om te participeren in het kapitaal van bv. een kmo is er niet echt. Waarom roepen we, naast de winwinlening, niet ook het winwinkapitaal in het leven? Op die manier kunnen particulieren kapitaal ter beschikking stellen aan kmo’s. Het is echt belangrijk dat we onze kleine ondernemingen kunnen redden, en daarmee ook hun tewerkstelling, maar dan met spaargelden (privé-kapitaal) en niet enkel met overheidsmiddelen.”

Tax shelter
Op federaal niveau bestaat er al een dergelijk initiatief via de tax shelters voor zowel startende als groeibedrijven (start-ups en scale-ups). Kleine vennootschappen (met een maximaal balanstotaal van 9.000.000 euro) die nood hebben aan kapitaal voor de financiering van hun start of groei, worden op deze manier geholpen. 

“Vlaanderen is een echte kmo-regio. Deze crisis snijdt voor de meesten onder hen door merg en been. Het is dus belangrijk dat we hen de grootst mogelijke ondersteuning bieden om de crisis te boven komen. Ik roep daarom de Vlaamse regering op, om naast de bestaande federale tax shelters voor start-ups en scale-ups, een regeling uit te werken voor alle andere kmo’s, die bijkomend kapitaal nodig hebben in functie van hun transitie post-corona”, besluit Gryffroy.