Wie onze nationaliteit wil krijgen, moet eerst slagen in een burgerschapstest

7 juni 2020, over deze onderwerpen: Inburgering

Christoph D’Haese (N-VA-Kamerlid) dient samen met onder andere Theo Francken een wetsvoorstel in om een burgerschapstest in te voeren in het Wetboek Belgische nationaliteit. Wie de Belgische nationaliteit wil verkrijgen, zal eerst moeten slagen in een burgerschapstest. De inhoud van die burgerschapstest zal bepaald worden door de gemeenschappen.

“Ook in bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk en Duitsland moet men eerst een soort test of examen afleggen voor men de nationaliteit kan verwerven. Wij zien het krijgen van de nationaliteit dan ook als het sluitstuk van een geslaagd integratieproces”, stelt D’Haese. “Wie onze nationaliteit wil, moet eerst via een test aantonen dat hij een minimumkennis van onze samenleving en haar normen en waarden heeft.”

Omdat integratie een gemeenschapsbevoegdheid is, zal de federale overheid een samenwerkingsakkoord moeten sluiten met de gemeenschappen. Zo kunnen de gemeenschappen vrij de inhoud van de burgerschapstest bepalen, eventueel aangepast aan de integratiecursussen die zij al aanbieden. “De test zal wel sowieso bestaan uit twee gedeelten: een taaltest en een gedeelte over de werking en basisprincipes van onze samenleving. Dat laatste kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over de instellingen, over gewoontes en gebruiken. Zo gaat het immers ook in onze buurlanden”, vult Theo Francken aan. “Na de afschaffing van de vermaledijde SnelBelgwet in 2012 onder de impuls van de N-VA, willen we met dit nationaliteitsexamen een stap verder zetten in een strenge maar rechtvaardige nationaliteitswetgeving”, aldus Francken.

“We hebben in het Vlaams Regeerakkoord volop ingezet op een nieuw inburgeringstraject mét als sluitstuk een taaltest en een test maatschappelijke oriëntatie. Dit wetsvoorstel ligt volledig in lijn met het Vlaams traject. Dit moet zo snel mogelijk uitgewerkt en operationeel zijn”, aldus Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese. “Waar een inburgeringstraject niet verplicht is voor alle vreemdelingen, zal dat wel het geval zijn voor de burgerschapstest als voorwaarde voor het verkrijgen van onze nationaliteit.”