Weyts verbiedt onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren

12 september 2014, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil dat de Europese regelgeving over onverdoofd slachten onverkort wordt nageleefd. Vanaf volgend jaar zal onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren dan ook verboden zijn in Vlaanderen.

Europa laat onverdoofd slachten om religieuze redenen toe, maar enkel en alleen in een erkend slachthuis. De federale regering heeft deze Europese regelgeving jarenlang de facto overtreden met zogenaamde ‘tijdelijke slachtvloeren’. Vorig jaar werden er in Vlaanderen zo nog 22.000 dieren geslacht op ongeveer 57 tijdelijke slachtvloeren. Deze slachtplaatsen beantwoorden echter geenszins aan de vereisten die worden gesteld aan slachthuizen.

“Sinds een maand zijn we vanuit Vlaanderen bevoegd voor Dierenwelzijn. Dit is het moment om onze verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan de permanente overtreding van de Europese regelgeving”, zegt Ben Weyts.

Vanaf 2015 moet de rituele slacht uitwijken naar reguliere slachthuizen of plaats maken voor een alternatief. Het eerstkomende Offerfeest van 4 oktober valt nog niet onder de nieuwe regeling. De voorbereidingen hiervoor zijn al te ver gevorderd. Een plotse invoering van een verbod op tijdelijke slachtvloeren zou leiden tot chaos aangezien alle dieren al zijn aangekocht en de erkende slachthuizen onmogelijk op zulke korte termijn de slacht van meer dan 20.000 extra dieren kunnen organiseren. Gezien die overmacht ziet Weyts zich genoodzaakt om het verbod op onverdoofd slachten in tijdelijke slachtvloeren pas vanaf volgend jaar van start te laten gaan.

“Ik bespreek met de moslimgemeenschap en de slachthuizen hoe we volgend jaar het Offerfeest organiseren zonder de tijdelijke slachtvloeren waar onverdoofd geslacht wordt. Als minister van Dierenwelzijn ben ik vanzelfsprekend voorstander van een volledig verbod op onverdoofd slachten. Maar dat nu plots opleggen, zal er helaas niet toe leiden dat er minder dieren onverdoofd geslacht worden, misschien net integendeel. Het dierenwelzijn heeft in dit geval meer belang bij evolutie dan revolutie. Dit is de beste weg om zo veel mogelijk dierenleed de wereld uit te helpen”, besluit minister Weyts.