Wetsvoorstel ligt klaar om echt snelrecht in te voeren

23 februari 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid, Justitie

Er bestaat in dit land geen echte snelrechtprocedure, waarbij daders op korte termijn, in plaats van na vele maanden, voor de rechtbank moeten verschijnen. Na de rellen in Brussel eind vorig jaar werd de roep om zo’n procedure echter luider. "Het vertrouwen van de burger in justitie staat op een laag pitje als daders van gratuit geweld veel te lang ongestraft blijven. Een rechtsstaat moet dergelijk geweld snel en kordaat kunnen aanpakken”, vindt Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.

Snelrecht is noodzakelijk voor een lik-op-stuk-beleid van politie én justitie. Verdachten moeten snel opgepakt, berecht en bestraft kunnen worden om een gevoel van straffeloosheid te vermijden. Een dergelijke procedure is aangewezen bij ‘eenvoudige’ zaken die geen uitgebreid onderzoek vereisen, bijvoorbeeld een betrapping op heterdaad of wanneer een dader bekent.

Het wetsvoorstel van de N-VA, waarin de bestaande maar inactieve snelrechtprocedure wordt hersteld, ligt klaar. De snelrechtprocedure werd destijds ingevoerd in 2000 naar aanleiding van het Europees voetbalkampioenschap om hooligans snel aan te pakken. Het was toen mogelijk om een dader binnen de zeven dagen voor de rechtbank te brengen. De procedure werd echter gedeeltelijk vernietigd door het Grondwettelijk Hof in 2002. “Om een nieuwe verbreking te vermijden, hebben we onze teksten voor advies alvast naar de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State gestuurd. Als we van hen groen licht krijgen, dan belet niets nog de andere partijen om het voorstel te bespreken en goed te keuren”, zegt N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.