Wet-Lejeune opnieuw dubbel zo streng voor recidivisten

25 april 2019, over deze onderwerpen: Justitie

Het federaal parlement keurt vandaag het wetsvoorstel van Kamerlid Sophie De Wit dat zorgt voor een verstrenging van de zogenaamde wet-Lejeune goed. Voortaan zullen recidivisten opnieuw pas voorwaardelijk kunnen vrijkomen na twee derde van hun straf. Dit was al jaar en dag zo voorzien in de wet, maar kwam door een arrest van het Grondwettelijk Hof op de helling te staan. Sinds de zomer van 2018 kunnen recidivisten daardoor na amper een derde van hun straf al vrij komen.

“Wij vinden het niet kunnen dat zware misdadigers even snel in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling als iemand die voor een eerste maal veroordeeld wordt. Als je al eerder tegen de lamp liep, verdien je de gunst van voorwaardelijke invrijheidstelling niet zo snel. Met mijn wetsvoorstel herstellen we de wet-Lejeune zoals die al 120 jaar bestond”, aldus Kamerlid Sophie De Wit.

De N-VA wou eigenlijk een nog meer vergaande verstrenging, zodat alle veroordeelden een groter gedeelte van hun straf zouden moeten uitzitten, maar stond alleen met die eis. De Wit stelt dat de verstrenging naar 2/3 voor recidivisten voorlopig het hoogst haalbare was, maar dat de N-VA een verdere verstrenging op de onderhandelingstafel zal leggen na de verkiezingen. Een straf hoort tenslotte een straf te zijn.