Weinig controles op de conformiteit van vuurwerkartikelen

12 april 2019, over deze onderwerpen: Veiligheid

De voorbije vier jaar werden er gemiddeld 34 controles uitgevoerd op de conformiteit van vuurwerkartikelen die in ons land worden aangeboden. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Werner Janssen opvroeg bij bevoegd minister Kris Peeters.

Sedert de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 werden er strenge regels opgelegd aan het te koop aanbieden van pyrotechnisch materiaal. Zo dienen de etiketten op het product een aantal verplichte gegevens te bevatten en dienen importeurs en verkopers zelf controles uit te voeren naar de veiligheid van de producten die zij verkopen.

De controles op deze wetgeving zijn echter schaars te noemen. In 2015 werden er 36 controles uitgevoerd, in 2016 waren er dat 23, 54 in 2017 en 24 in 2018. De grootste problemen situeren zich in de etikettering. Zo werden verboden BE-markeringen gebruikt. Ook het functioneren van het product bleek niet altijd conform. Bij kleinhandelaars situeren de problemen zich veelal bij de opslag van het product. Dit mag bijvoorbeeld niet opgeslagen worden samen met andere producten. Bij deze controles werden er in 2015 zo’n 20 artikelen van de markt gehaald, in 2016 waren dat er 10, en in 2017 waren dat 6 producten die niet geschikt bleken voor verkoop. De cijfers voor 2018 zijn nog niet volledig gezien de controles nog lopende zijn. Er werden ondertussen wel al 3 producten van de markt gehaald.

“Het aantal controles verschilt merkelijk per controlejaar”, stelt Werner Janssen vast. “Op Vlaams niveau werd recent het gebruik van vuurwerk beperkt. Waar vuurwerk voorheen altijd en overal was toegelaten tenzij er een lokaal verbod bestond, komt er nu in Vlaanderen een algemeen verbod met de mogelijkheid om lokaal wel toelating te krijgen om vuurwerk te gebruiken. De controle op conformiteit van het vuurwerk op deze toegelaten plaatsen blijft echter een federale bevoegdheid. Voldoende controle is dan ook belangrijk.”