Weg met de papierverspilling bij indienen verkiezingsuitgaven

2 april 2019, over deze onderwerpen: Politiek, Leefmilieu

Als het van de N-VA afhangt, worden de verkiezingsuitgaven in de toekomst enkel nog digitaal ingediend. Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens diende hiertoe een voorstel van resolutie in. Vandaag is die aangifte nog verplicht op papier.

“We hebben allemaal de mond vol van duurzaamheid en digitalisering. We willen dan ook in de eerste plaats naar onszelf en naar onze eigen procedures kijken. Een omslachtige papieren aangifte is echt niet meer van deze tijd. Een elektronische en minder gedetailleerde aangifte zal ons veel tijd, inkt en bergen papier besparen”, luidt het bij Bert Maertens, Peter Wouters en Nadia Sminate, die het initiatief namen. Het voorstel van resolutie werd unaniem goedgekeurd in de commissie Binnenlands Bestuur en gaat hierna naar de plenaire vergadering.

Wie ooit deelnam aan (gemeenteraads)verkiezingen weet wat een hels karwei de aangifte van de verkiezingsuitgaven is. Ook na de recentste gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 moesten de lijsttrekkers dikke stapels papier met hun verkiezingsuitgaven afgeven bij de rechtbank van eerste aanleg.

700.000 bladzijden papier
“In het digitale tijdperk, waarin we ons steeds bewuster worden van onze ecologische voetafdruk, is een dergelijke papierverslindende procedure totaal absurd. Het gaat toch om enkele tienduizenden aangiften, omdat zowel voor de lijst als voor elke kandidaat afzonderlijk een aangifte moet ingediend worden. Alleen al voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat het om 698.079 bladzijden voor heel Vlaanderen”, aldus Bert Maertens.

“De huidige aangifteformulieren zijn ook te omslachtig en te gedetailleerd. Daarom vragen we met de resolutie aan de regering niet enkel om te digitaliseren, maar ook om de aangifte te vereenvoudigen”, zo vullen Nadia Sminate en Peter Wouters aan.

De indieners rekenen er op dat het voorstel van resolutie nog besproken en goedgekeurd kan worden vooraleer de pre-electorale periode aanbreekt. Het voorstel van resolutie werd alvast unaniem goedgekeurd in de commissie Binnenlands Bestuur en gaat hierna naar de plenaire vergadering.