Waterstof op de politieke agenda

24 april 2019, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Mobiliteit, Klimaat, Wetenschap, Innovatie, Technologie

Waterstof is de laatste tijd hot in de media. Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele volgt het thema al jaren op in het Vlaams Parlement en grijpt dit momentum aan om een waterstofresolutie neer te leggen. “Hiermee plaatsen we waterstof hoog op de politieke agenda”, zegt Diependaele.

In de media wordt er meer en meer bericht over waterstoftechnologie. Dat heeft vooral te maken met het besef dat waterstof een belangrijke bijdrage kan leveren aan de klimaatuitdagingen. Zo kunnen voertuigen bijvoorbeeld door waterstofgas op een emissievrije manier aangedreven worden. Daarnaast is waterstofgas een excellente buffer om groene energie op te slaan en vrij te geven op momenten dat deze het meest nodig is.

Matthias Diependaele, initiatiefnemer voor de waterstofresolutie, werkte zich de afgelopen jaren in het Vlaams Parlement op tot een specialist op het vlak van waterstof. Dit begon een tiental jaar geleden met enkele kleine demonstratieprojecten om het potentieel van waterstof te testen, maar vandaag ontstaat er meer en meer consensus om een volledige overslag te maken naar een waterstofeconomie. “Vlaanderen heeft het potentieel om voorop te lopen in de waterstofeconomieën van de toekomst”, schetst Matthias Diependaele. “We hebben hier een ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen met veel knowhow en concrete producten die onmisbaar zijn in een waterstofeconomie. Dat biedt niet enkel unieke mogelijkheden om zelf de overstap te maken naar een duurzame systeem op waterstof, maar ook exportopportuniteiten van toepassingen die we in Vlaanderen kunnen realiseren.”

In de waterstofresolutie die werd neergelegd door de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD en die in plenaire zitting van 24 april werd goedgekeurd, vragen de indieners de Vlaamse Regering om nog meer in te zetten op ons waterstofpotentieel. Onderzoek naar waterstoftoepassingen moet maximaal worden aangemoedigd, in de praktijk gebracht en vervolgens uitgerold worden.

“We zien grote mogelijkheden op drie toepassingsgebieden. Waterstof biedt een stevige basis voor zero-emissiemobiliteit, in de eerste plaats voor zwaar vervoer zoals bussen, vrachtwagens of boten. Een tweede toepassing is als aanvulling voor aardgas, zodat we deze kunnen vergroenen. De derde en meest belangrijke en veelbelovende toepassing van waterstof is ongetwijfeld als buffer voor hernieuwbare energie, waarbij waterstof werkt als een soort batterij. Dat geeft heel wat nieuwe mogelijkheden om de pieken en dalen van ons energieverbruik uit te vlakken. We staan aan de vooravond van een heuse doorbraak en hopen dit met deze resolutie een duwtje in de rug te geven”, besluit Diependaele