Wat we nodig hebben, zijn verdere stappen richting een eengemaakte inspectiedienst

18 april 2017, over deze onderwerpen: Ziekte, Sociale fraude

Volgens de vakbond ACV vinden er vandaag te weinig controles plaats om na te gaan of bedrijven voldoende preventiemaatregelen nemen in de strijd tegen burn-outs. Dat zou te wijten zijn aan een tekort aan inspecteurs. N-VA-Kamerlid Wouter Raskin is niet verwonderd. “Wat we nodig hebben, is evenwel geen uitbreiding van het personeel, maar verdere stappen in de richting van een eengemaakte inspectie.”

In heel het land zijn er 128 inspecteurs die controleren op welke manier onze bedrijven werk maken van gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Dat aantal volstaat niet, aldus het ACV. Het aantal werknemers dat langdurig ziek is, bereikte in 2016 een recordhoogte. Maar volgens de vakbond wordt er vandaag nog te weinig nagegaan of bedrijven zich voldoende inzetten om dit hoge aantal terug te dringen. 

Voor N-VA-Kamerlid Wouter Raskin is een uitbreiding van het aantal inspecteurs geen mirakeloplossing. Hij ziet meer heil in een verdere integratie van de diverse sociale-inspectiediensten. “Ik pleit al langer voor een efficiënte, eengemaakte dienst, met inspecteurs die een eerste controle uitvoeren en, indien bijkomend onderzoek vereist is, kunnen rekenen op een backoffice met specifieke expertise. Op dat vlak zijn er al stappen vooruit gezet, maar voor mijn partij had de hervorming een stuk verder mogen gaan.”