Wachttijd drie jaar voorlopig rijbewijs: N-VA kiest voor pragmatisme

14 december 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA) kaartte vorig jaar de absurde regeling van de drie jaren wachttijd aan in het Vlaams Parlement. Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) schafte de wachttijd af, maar federaal minister Bellot blokkeerde die op basis van een bevoegdheidsdiscussie. “Voor wie wacht op een oplossing, maakt het niet uit of de kat zwart is of gestreept, als ze maar muizen vangt. Het voorstel van minister Weyts zorgt er nu voor dat wanneer iedereen akkoord is, er snel een oplossing komt die de wachttijd afschaft”, aldus Parys.

Een voorlopig rijbewijs vervalt na maximaal drie jaar. Wie dan nog geen praktijkexamen afgelegd heeft, krijgt vandaag een extra wachttijd van drie jaar opgelegd. De regel is even absurd als onbekend. Heel wat jonge mensen behalen een voorlopig rijbewijs als scholier, trekken vervolgens nietsvermoedend naar de hogeschool en krijgen dan na drie jaar tot hun verbazing te horen dat ze een wachttijd opgelegd krijgen.

“Die regel werd oorspronkelijk ingevoerd om jongeren aan te sporen om tijdig hun rijexamen af te leggen. Een nobel doel dat volledig gemist wordt. Nu is het meer een pestmaatregel geworden die veel jongeren in vervelende situaties brengt, zeker als ze hun professionele leven aanvatten en een auto nodig hebben om te gaan werken. Hoog tijd dus dat die regel wordt afgeschaft”, legt Parys uit.

Weyts deblokkeert
Dat was zonder de federale minister van Mobiliteit, François Bellot, gerekend. Hij trekt naar de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State tegen de beslissing van de Vlaamse Regering en maakt de afschaffing op het terrein onmogelijk door de lokale besturen de toegang tot een bepaalde databank te ontzeggen. “Daarop besloot minister Weyts om een pragmatische oplossing voor te stellen. Voor de jongeren die wachten op hun rijbewijs is het niet belangrijk wie de penalty trapt, zolang er maar gescoord wordt”, aldus Parys.

“Het siert de Vlaamse minister om niet  te vervallen in ellelange politieke discussies, maar te kiezen voor resultaat in het belang van de jonge kandidaat-chauffeurs. Zij hebben nu nood aan een oplossing. Minister Weyts heeft nu een voorstel gedaan tot oplossing waarover op korte termijn verder onderhandeld zal worden”, besluit Parys.

“Wie het voorlopig rijbewijs laat vervallen, zal na het volgen van zes uur rijschool meteen een nieuw voorlopig rijbewijs kunnen aanvragen. Zo krijgen kandidaat-bestuurders meteen de kans om hun rijvaardigheid verder bij te schaven.”