Waalse Sovjetrepubliek gijzelt Vlaanderen: Franstalig België blijft zich verzetten tegen CETA

13 oktober 2016, over deze onderwerpen: Buitenlandse handel

De regeringen van de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest zullen CETA, het Handelsakkoord Een akkoord tussen twee of meer landen of regio’s, ter bevordering van de wederzijdse handelsstromen en vrijhandel. Daarin maken zij basisafspraken over de markttoegang en het wegwerken van handelsbarrières. In meer complexe handelsakkoorden wordt niet alleen onderhandeld over die handelsvoorwaarden zelf, maar bijvoorbeeld ook over een gemeenschappelijke markt of over investeringen. Sinds het Verdrag van Lissabon, dat eind 2009 in werking trad, is het onderhandelen en afsluiten van handelsakkoorden met partijen van buiten de EU een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, niet goedkeuren. Deze beslissing van de Franstalige partijen heeft grote gevolgen, niet het minst voor Vlaanderen als exporteconomie. Karl Vanlouwe, Vlaams volksvertegenwoordiger (N-VA) reageert furieus: “Dit Waalse njet hypothekeert onze handelsbelangen enorm, en dat is onaanvaardbaar. Wallonië profileert zich hiermee als de laatste Sovjetrepubliek in Europa.”

Volgende week dinsdag wordt CETA besproken op de Raad van de Europese Unie in Luxemburg. Door de houding van de Franstalige partijen zal België geen goedkeuring mogen geven aan het handelsakkoord. Aangezien dergelijke beslissingen unaniem moeten worden genomen, torpedeert dit Franstalig ‘njet’ CETA voor alle EU-landen.

Vlaamse handelsbelangen op het spel
Vlaanderen is verantwoordelijk voor 90 procent van de Belgische handel met Canada. Het uitblijven van een handelsakkoord tussen de EU en Canada zou dan ook vooral de Vlaamse economie treffen. In CETA worden 92 procent van de invoerrechten voor landbouw en 99 procent van de douanetarieven weggewerkt. Daarnaast zou het handelsakkoord toegang verlenen aan Vlaamse bedrijven op de Canadese dienstenmarkt, denk hierbij maar aan onze gerenommeerde baggerbedrijven. Daarom hebben de Vlaamse meerderheidspartijen onder leiding van N-VA ook een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement om aan te geven aan Canada en de Europese Unie dat Vlaanderen voluit wil gaan voor CETA.

Onbetrouwbaar en onverantwoord
Zowel in 2009 als in 2011 gaf Franstalig België het mandaat aan de Europese Commissie om te onderhandelen met Canada. Dat PS en cdH nu de hakken in het protectionistische zand zetten, zet ons land op het Europese toneel voor schut. Vanlouwe: “De PS voelt de hete adem van de communisten van de PTB/PVDA in de nek. Maar dat Di Rupo politieke peilingen belangrijker inschat dan economische welvaart, is echt wel de waanzin voorbij. Onbetrouwbaar en onverantwoord!”