Voortrekkers Eurostadion dachten dat ze Messi en Ronaldo waren

7 december 2017, over deze onderwerpen: Sportinfrastructuur, Sport, Wonen en werken in Brussel

“Met de aanpak van de voortrekkers van het Eurostadion, die dachten dat ze Messi en Ronaldo waren, betalen ons land en de Brusselaar een zware prijs. Tijd nu om te starten met een wit blad en ook om de renovatie van het Koning Boudewijnstadion te agenderen”, aldus Brussels fractievoorzitter Johan Van den Driessche.

Het is betreurenswaardig dat het EK voetbal 2020 aan ons land en Brussel voorbijgaat. Het had nochtans heel anders kunnen verlopen. De voortrekkers van het Eurostadion moeten echter eens goed in eigen hart kijken. De UEFA heeft haar afwijzende beslissing niet lichtzinnig genomen, maar gesteund op het feit dat er na al die tijd nog steeds geen bouwvergunning is en er ook heel weinig perspectief is dat die er ooit komt. Oorzaak daarvan is voornamelijk een aantal schromelijke misrekeningen van de voortrekkers van dit stadion.

Zo wisten de voortrekkers van bij het begin dat de buurtweg en de conformiteit met de Vlaamse regels van ruimtelijke ordening (het GRUP) grote hinderpalen konden zijn voor een vergunning. Hen werd door hun advocaten aangeraden om meteen werk te maken van een schrapping van die weg en van een aanvraag tot aanpassing van het GRUP. Helaas is dit niet gebeurd, wellicht om de mogelijke tegenstanders geen extra argumenten te geven.

Voor dezelfde redenen wilde men geen openbaar debat voeren over de capaciteit van het stadion om de openingswedstrijd binnen te halen en bleef men communiceren dat het stadion de belastingbetalers niets zou kosten. Dat laatste was niet alleen een leugen wat het project een ongeloofwaardige kant gaf. Het project werd met die aanpak zo megalomaan dat het een onroerend goed project werd om het stadion voor de ontwikkelaar betaalbaar te maken. Bovendien vergrootte die extra activiteiten op parking C het verkeersinfarct op de ring.

Daarnaast besliste het Brussels stadsbestuur uiteindelijk om niet RSCA het stadion en parking C te laten ontwikkelen maar de stad zelf, via Ghelamco. Daardoor verloor RSCA haar greep op het project en haakte het ontgoocheld af

Ook de beloofde oplossing voor de Memorial Van Damme bleef uit en de voortrekkers weigerden de renovatie van het Koning Boudewijnstadion ernstig te onderzoeken wat het draagvlak voor het stadion verder ondergraafde.

Het feit dat de ontwikkelaar zeer creatief omging met de geldende beperkingen inzake ruimtelijk ordening en het mobiliteitsprobleem star bleef ontkennen creëerde bovendien veel wantrouwen ten aanzien van het Eurostadion wat ook de UEFA niet ontgaan zal zijn.

Kortom hier betalen ons land en de Brusselaar de prijs voor een combinatie van achterkamerpolitiek, gebrek aan transparantie, de hautaine aanpak en het megalomaan karakter van het project.

Ik roep dan ook de initiatiefnemers van het project op om voor de bestemming van parking C met een wit blad te starten en samen met Vlaanderen en de buurt na te gaan wat daar op die plaats best gebeurt. Bovendien moet de afbraak van het Koning Boudewijnstadion tegengehouden worden en ernstig werk gemaakt worden van een gepaste bestemming en renovatie van dit stadion tot een hippe plaats, aldus Johan Van den Driessche.