Voorstel van decreet zorgt voor rechtszekerheid inschrijvingen schooljaar 2019-2020

20 december 2018, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs

Vandaag keurde het Vlaams Parlement een voorstel van decreet goed om binnen het huidige inschrijvingsdecreet de termijnen van de aanmeldingsprocedure aan te passen.

Hoewel er een nieuw decreet over het inschrijvingsrecht op tafel lag met een aantal nieuwe principes, ligt momenteel alles stil door een belangenconflict van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF). “De Brusselse Franstaligen reageerden daarmee op een verandering in dat nieuwe decreet, waarbij we de voorrang voor Nederlandstalige kinderen wilden optrekken van 55 procent naar 65 procent. Een ongelooflijke reactie, buiten alle proportie.”

Daardoor blijft het huidige decreet gelden. Dat decreet kent twee deadlines voor scholen, met name voor het doorgeven van de aanmeldingsdossier (15 september) en voor het aantekenen van een beroep bij negatief advies daarover bij de Vlaamse Regering (15 februari of 1 maart). Deze deadlines zijn echter overschreden of niet meer haalbaar. Scholen en lokale besturen waren zich immers al aan het voorbereiden op de nieuwe regelgeving waarin ook overgangsperiodes waren opgenomen. Het betreft met name de inschrijvingen vanaf januari 2019, voor kinderen die in het schooljaar 2019-2020 naar school beginnen te gaan.

“Geconfronteerd met dit stuitende feit sloegen we de hand aan de ploeg”, zegt Van Dijck. “Om de aanmeldingen voor het volgende schooljaar rechtszeker te laten verlopen, waren er immers datumwijzigingen nodig aan het huidige inschrijvingsdecreet.” Om aanmeldingen en inschrijvingen toch nog mogelijk te maken, wordt door het goedgekeurde decreet de eerste deadline verschoven van 15 september naar 31 januari 2019. Ook de data voor beroep bij negatief advies over de aanmeldingsprocedure worden gewijzigd: voor het basisonderwijs wordt 15 februari 2019 ingeschreven en voor het secundair onderwijs 1 maart 2019.