Voorstel Charles Michel MFK en Herstelfonds: N-VA: “slechts stapje in goede richting”

10 juli 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Brexit, Coronacrisis

De N-VA-delegatie in het Europees parlement nam kennis van de voorstellen van Charles Michel over de Europese meerjarenbegroting en het Europees Herstelfonds. Delegatievoorzitter Geert Bourgeois reageert voorzichtig positief: “Ik zie een aantal zaken die in de goede richting schuiven, al is het lang niet voldoende. 5 Miljard voor álle door Brexit getroffen regio’s en sectoren? Dat is een doekje voor het bloeden.”

Brexit
Een van de positieve zaken uit het voorstel van Charles Michel is de aanzet voor een compensatiefonds om de gevolgen van de Brexit op te vangen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois wijst er op dat hij als eerste in de EU vroeg dat de EU solidair zou zijn met de regio’s/sectoren die meest getroffen worden door de Brexit. Hij herinnert er aan dat Vlaanderen in het geval van een harde Brexit 2,6% van zijn bnp en 28.000 jobs verliest.

Zelfs in het geval van een akkoord is het verlies nog altijd zeer groot (1,8% van het bnp) In die zin  is het voorgestelde bedrag van 5 miljard voor alle getroffen regio’s samen dan ook veel te laag.

Corona
Positief is ook dat de voorzitter van de Europese Raad bij de verdeling van de middelen rekening wil houden met de eigenlijke impact van de Coronacrisis, in tegenstelling tot het eerdere voorstel van de Europese Commissie. Hij wil 30% van het herstelfonds toekennen op basis van de daling van het bnp in 2020 en 2021. Dit is echter totaal onvoldoende. Het volledige pakket zou moeten gebaseerd zijn op de daling van de welvaart ten gevolge van Corona. Minstens zou de verhouding (30/70) omgekeerd moeten zijn. Het is in dat opzicht veelbetekenend dat MEP Geert Bourgeois geen antwoord krijgt op zijn schriftelijke vraag van 3 juni jl. aan de Europese Commissie over wat de rationale is van de pre coronacriteria die de Commissie hanteert. Zo krijgt Polen dat amper getroffen is 37,7 miljard subsidies uit de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht, terwijl België, dat slechter scoort dan het EU-gemiddelde, daarvan slechts 5,5 miljard krijgt.

Schuldenunie
De N-VA-fractie is tevens teleurgesteld dat Charles Michel ook de weg opgaat van een schuldenunie en bovendien ook opteert voor de scheve verhouding van 500 miljard giften en slechts 250 miljard leningen. Ook hier zou de verhouding minstens omgekeerd moeten zijn.

Gelukkig zal elke lidstaat een eigen herstelplan moeten indienen dat op zijn merites wordt beoordeeld door de Commissie en goedgekeurd door de Raad.

Tot slot benadrukt de N-VA-delegatie bij monde van Geert Bourgeois dat een écht herstelbeleid voor de Unie gericht moet zijn op onderzoek, ontwikkeling en innovatie. “Daarom vind ik het onbegrijpelijk dat Charles Michel onvoldoende de shift maakt naar een toekomstgerichte begroting. Er zit weliswaar 13 miljard voor Onderzoek & Ontwikkeling in het Corona Herstelfonds, maar dit is veel te weinig en in het MFK vermindert hij het budget met 5 miljard. Goede bedoelingen, maar te weinig. De wereld wacht niet op ons.”