Voor spijbelen is er nooit een geldige reden

5 februari 2020, over deze onderwerpen: Spijbelen, Klimaat

Komende vrijdag 7 februari roept Youth for Climate bij monde van Anuna De Wever scholieren opnieuw op om te spijbelen.  Met andere woorden: een oproep om onwettig afwezig te zijn op school.  Minister van Onderwijs Ben Weyts geeft duidelijk mee dat dit niet kan, en verduidelijkte zelfs de richtlijnen voor scholen en directies. Dat antwoordde hij op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls. “Scholen kunnen de ‘afwezigheid om persoonlijke redenen’ enkel en allen inroepen in strikt uitzonderlijke en individuele gevallen. En terecht. Op alle mogelijke manieren willen we dat leerkrachten kunnen focus op lesgeven. Inhaallessen voor afwezige spijbelaars hoort daar niet bij.”

Bij vorige klimaatspijbelacties waren er scholen die leerlingen een zogenaamde ‘P-code’ gaven, waardoor ze de afwezigheid van hun klimaatspijbelaars wettigden. Koen Daniëls vroeg minister van Onderwijs Weyts naar zijn standpunt. Dat standpunt is duidelijk. De minister stelt dat scholen de ‘afwezigheid om persoonlijke redenen’ enkel en alleen kunnen inroepen in strikt uitzonderlijke en individuele gevallen. “Collectieve persoonlijke redenen, wat het geval is bij klimaatspijbelen, kunnen dus niet. Ik roep dan ook alle scholen op om voor spijbelen altijd een B-code te geven, wat ook de reden is.  Ook aan huisartsen vraag ik om geen doktersattesten te schrijven voor klimaatspijbelen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls.

“Op alle mogelijke manieren proberen we de ongekwalificeerde uitstroom terug te dringen en willen we dat leerkrachten kunnen focussen op lesgeven. Inhaallessen voor afwezige spijbelaars zorgen enkel voor bijkomende onnodige werkdruk. Uiteraard is het ook in het belang van de leerlingen dat ze de lessen op school volgen. Ik ben dan ook tevreden dat minister Weyts duidelijk is in zijn antwoord op mijn vraag: de regels gelden voor iedereen. Voor geen enkele manier van spijbelen, ook niet voor klimaatspijbelen zal een oogje worden toegeknepen”, geeft Daniëls nog mee.

Voor de N-VA is het duidelijk: “We kunnen niet met z’n allen de daling van de onderwijskwaliteit hekelen en vervolgens de andere kant opkijken als het gaat over spijbelen. Het moet duidelijk zijn dat regels gelden voor iedereen en in elk geval, los van politieke of andere motieven.”