Voor het eerst CO2-reductienorm voor vrachtwagens

18 april 2019, over deze onderwerpen: Europees Parlement, Mobiliteit, Leefmilieu, Klimaat

Tijdens de laatste plenaire stemming van deze legislatuur, zette het Europees Parlement opnieuw het licht op groen voor een concrete maatregel in de strijd tegen klimaatverandering. Voor het eerst komen er ook voor nieuwe vrachtwagens CO2-reductienormen. Tegen 2025 moeten nieuwe vrachtwagens 15 procent minder CO2 uitstoten, vijf jaar later moet dat 30 procent minder zijn. Ook emissiearme en emissievrije vrachtwagens worden aangemoedigd.

Voor N-VA-Europarlementslid Mark Demesmaeker is het cruciaal dat deze CO2-norm er komt, al had het ambitieniveau wat hoger gemogen. “De CO2-uitstoot van zware vrachtwagens is goed voor 6 procent van de totale uitstoot in de EU en een kwart van de uitstoot in het wegtransport. Bovendien gaat deze uitstoot in stijgende lijn, ook bij ons. Willen we effectief onze klimaatafspraken nakomen, dan hebben we deze normen echt wel nodig. De technologie is beschikbaar en ook de transportsector zelf is vragende partij. Bovendien is een vergroening van de vloot essentieel voor een betere luchtkwaliteit. Onze burgers hebben recht op propere lucht.”

De nieuwe normen zorgen ook voor een besparing op brandstof, wat winst oplevert voor bedrijven en consumenten. Ambitieuze productnormering is ook nodig om innovatie en investeringen aan te trekken. Demesmaeker: “Niet-Europese landen zoals de VS en China zetten hier al volop op in. Wij mogen niet achterophinken.”