Voedselveiligheid en strijd tegen hormonen mag niet lijden onder reorganisatie federale politie

6 oktober 2014, over deze onderwerpen: Landbouw, Veeteelt, Voedselveiligheid, Politie

"De optimalisatie-oefening bij de federale politie mag er niet toe leiden dat belangrijke dossiers, zoals de strijd tegen de hormonenmaffia, niet meer opgevolgd kunnen worden. De reorganisatie moet net meer efficiëntie bieden", zegt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel.

Ze roept de volgende minister van Binnenlandse zaken dan ook op om de expertise die de voorbije twintig jaar werd opgebouwd niet zomaar verloren te laten gaan.

“Het is volgens mij van het allergrootste belang dat de speurders van de afdeling hun taken kunnen blijven verder zetten. Anders dreigen we opnieuw terecht te komen in de situatie van 20 jaar geleden en dat kan geenszins de bedoeling zijn”, verduidelijkt ze haar oproep. "De manier waarop de politie dit regelt is van ondergeschikt belang, maar het is en blijft de taak van de overheid om mensen te garanderen dat wat ze op hun bord krijgen ook veilig is. Ik zal de effecten van de reorganisatie op de strijd tegen de hormonenmaffia dan ook nauwgezet opvolgen."