Vlaanderen werkt aan specifieke aanpak van zelfdodingspreventie bij holebi's en transgenders

19 maart 2015, over deze onderwerpen: Welzijn, Preventie, Zelfdoding, Holebi's en transgenders

Om de alarmerende suïcidecijfers bij holebi’s en transgenders terug te dringen, maakt Vlaanderen werk van een specifieke doelgroepgerichte aanpak. De eerste concrete afspraken zijn intussen gemaakt. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen laten weten aan Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn (N-VA).

De feiten zijn bekend: Vlaanderen scoort slecht wat betreft zelfdoding en dit telt nog meer uitgesproken bij holebi's en transgenders. Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020) verwijst dan ook terecht naar holebi's en transgenders als bijzondere aandachtsgroep, maar daar stonden tot nu geen doelgroepspecifieke initiatieven tegenover.

Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn (N-VA) drong al lang bij minister Vandeurzen aan om de goede voornemens van het Vlaams Actieplan om te zetten in concrete daden. Meer concreet vroeg hij de minister bij herhaling om na te gaan waar doelgroepspecifieke initiatieven een aanvulling zouden kunnen zijn op het generieke beleid met betrekking tot preventie van zelfdoding.

In antwoord op een schriftelijke vraag van Piet De Bruyn laat de minister nu weten dat er intussen een eerste concreet resultaat is. Hij vroeg aan het VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcide Preventie) een uitwisselingsdag te organiseren waarbij experten van de suïcidepreventie in Vlaanderen en experten op het gebied van welzijn bij holebi's, mekaar ontmoetten en tot concrete afspraken kwamen.

Piet De Bruyn: "Uiteraard moeten de afspraken nog geconcretiseerd worden, maar ze ogen positief. De minister beseft dat een doelgroepspecifieke aanpak nodig is om de alarmerende suïcidecijfers bij holebi's en transgenders terug te dringen."

Samengevat werden volgende afspraken gemaakt:

  1. Bij uitwerking van nieuwe methodieken zal specifiek aandacht besteed worden aan de kwetsbare groep holebi's en transgenders;
  2. De holebi- en transgendergemeenschap zal het huidige aanbod van het platform Zelfmoord1813 toetsen aan de noden van de doelgroep;
  3. Holebi- en transgendergroepen zullen ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van communicatierichtlijnen over suïcidaal gedrag;
  4. Verdere deskundigheidsbevordering bij holebi- en transgendergroepen over preventie van suïcide zal gekoppeld worden aan het meenemen van de doelgroep bij de algemene deskundigheidsbevordering rond suïcidepreventie;
  5. Bijkomend academisch onderzoek naar suïcidaliteit bij holebi's en transgenders onder leiding van Prof. Gwendolyn Portzky, verbonden aan de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de UGent.

Piet De Bruyn: "Deze evolutie is positief. Bijzonder kwetsbare doelgroepen vergen aangepast beleid. Een volgehouden inspanning wat betreft brede preventie van suïcide dient dan ook aangevuld te worden met een doelgroepspecifieke benadering. Ik zal de minister hier ook in de toekomst blijven aan herinneren."