Vlaanderen tilt Dierenwelzijn naar hoger niveau

14 december 2014, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Vlaams minister Ben Weyts wil aansluiting zoeken bij de Europese koplopers inzake Dierenwelzijn. “Het is tijd voor een inhaalbeweging”, zegt Weyts. “Ik wil Vlaanderen bij de voortrekkers van Dierenwelzijnsbeleid binnen Europa.”

Dierenwelzijn is voor het eerst een volwaardige Vlaamse bevoegdheid en bevoegd minister Ben Weyts wil die kans aangrijpen om aansluiting te zoeken bij de Europese koplopers. De Europese voortrekkers zijn vandaag Nederland, Duitsland en Denemarken. Deze drie landen staan op het punt om een samenwerkingsakkoord rond Dierenwelzijn af te sluiten en reiken de hand uit naar andere Europese landen.

“We moeten deze uitgestoken hand grijpen”, zegt Weyts. “We kunnen niet achterblijven.” Vlaanderen kan via Europese samenwerking het Dierenwelzijnsbeleid verder ontwikkelen, de regelgeving verder verfijnen en de kennisontwikkeling bespoedigen. De federale regering deelt dat standpunt en zal dat ook zo vertolken op het Europese niveau.

Importverbod voor jonge pups
Dat Weyts bij de Europese voortrekkers wil horen, bewijst hij met zijn pleidooi voor het strengst mogelijke importverbod voor jonge pups. De Vlaamse minister van Dierenwelzijn wil paal en perk stellen aan de wantoestanden in de broodfok, waarbij piepjonge en zieke pups vanuit het buitenland geïmporteerd worden.

Weyts wil de nieuwe Europese rabiësregelgeving zo streng mogelijk interpreteren en pups pas het land binnenlaten als ze minstens 15 weken oud zijn en ingeënt werden tegen rabiës. “Alleen zo kunnen we waken over de gezondheid en de socialisatie van de pups.” Behalve voor honden zal de nieuwe regelgeving ook gelden voor katten en fretten. “We kunnen niet dulden dat jonge dieren vroegtijdig bij hun moeder worden weggehaald. Dat leidt enkel tot veel leed bij dier en mens”, besluit Weyts. Ook hier is er een gezamenlijk standpunt met de federale regering, die zoals gevraagd door Vlaanderen, besloten heeft om geen uitzondering toe te staan op deze voormelde Europese regelgeving.