Vlaanderen staat model voor nieuwe Europese afvalwetgeving

27 februari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Leefmilieu, Afval

De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft met een overweldigende meerderheid het licht op groen gezet voor duurzame afvalregels.

Medeonderhandelaar Europarlementslid Mark Demesmaeker: "Deze wetgeving moet de weg effenen voor de omschakeling van een wegwerpmodel naar een kringloopmodel. De boodschap voor de toekomst is duidelijk: afval voorkomen, hergebruiken en recycleren. Tegen 2035 moeten we in Europa 65 procent van het huishoudelijk afval recycleren of voorbereiden voor hergebruik, en mag maximum 10 procent van dit afval nog op een stortplaats belanden. Ook 70 procent van het verpakkingsafval moet tegen 2030 worden gerecycleerd. Ik heb samen met de andere onderhandelaars van het Parlement ervoor gezorgd dat het ambitieniveau van dit pakket hoog bleef. Een uitstekende zaak voor het milieu én onze economie."

Volgens Demesmaeker zal Europa dankzij deze regels stilaan richting de succesvolle Vlaamse standaarden opschuiven: "Selectieve inzameling zoals we in Vlaanderen kennen, is al sinds 2015 in de hele EU verplicht voor papier en karton, glas, metaal en plastic. Verschillende lidstaten maken echter al te vaak gebruik van achterpoortjes, wat met deze regels niet langer kan. Bovendien wordt de selectieve inzameling uitgebreid naar biologisch afval, textiel en gevaarlijk huishoudelijk afval."

Hiernaast moedigt deze wetgeving producenten aan om in te zetten op een beter productontwerp dat hergebruik, herstel en recyclage makkelijker maakt. Bovendien wordt stevig ingezet op het voorkomen van afval. Voor het eerst wordt de ambitie om voedselafval tegen 2030 te halveren in wetgeving verankerd. Demesmaeker: “Als we overigens onze waardevolle grondstoffen willen terugwinnen, is het essentieel dat we onze recyclagecapaciteit fors opdrijven én afval voorkomen. Afval is als waardevolle grondstof goud waard. Wie hiermee slim omspringt creëert meer jobs, meer economische groei en minder CO2-uitstoot. Tijdens de onderhandelingen bleek dat er nog heel wat werk aan de winkel is om alle lidstaten hiervan te overtuigen. De omschakeling naar een kringloopeconomie gaat nochtans niet louter om het milieu, maar is bij uitstek een economisch dossier dat belangrijk is voor onze competitiviteit van onze bedrijven."

Demesmaeker is vastbesloten actief verder te werken aan de omslag naar een echt kringloopmodel in heel Europa. “Als rapporteur ben ik verantwoordelijk voor het parlementair rapport over de Plastic Strategie die de Europese Commissie onlangs lanceerde. Ook daar is meer en beter recycleren én plasticafval voorkomen de kernboodschap.”