Vlaanderen neemt steeds meer dieren in bescherming

12 augustus 2019, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

De diensten van Vlaams Dierenminister Ben Weyts hebben in 2018 elke maand gemiddeld 261 verwaarloosde of mishandelde dieren in beslag genomen. Dat is een nieuw record. “Wie niet horen wil, moet voelen”, vindt Weyts. “Als het de spuigaten uitloopt, dan treden wij kordaat op, in het belang van de dieren.”

Als eerste Vlaamse Dierenminister heeft Ben Weyts Dierenwelzijn uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid. De strijd tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing werd fors opgevoerd. Zo werd de Inspectiedienst Dierenwelzijn in 2016 in één klap de helft groter. Terwijl de hele Vlaamse Overheid bespaarde op de koppen, kwam er bij de Dienst Dierenwelzijn een capaciteitsuitbreiding van +60%. “Dat was niet evident, maar wel noodzakelijk”, zegt Weyts. “Kordate handhaving is het sluitstuk van elk serieus beleid. We willen zowel de subjectieve als de objectieve pakkans voor dierenbeulen vergroten.”

Het aantal inbeslagnames stijgt nu jaar na jaar. In 2016 werden er ongeveer 200 dieren per maand in beslag genomen. In 2017 ging het gemiddeld om 250 dieren per maand. In 2018 namen de diensten van Weyts gemiddeld 261 verwaarloosde of mishandelde dieren per maand in beslag. De inspectiediensten maken bij inbeslagname ook een proces-verbaal op, dat dan wordt doorgestuurd naar het parket. De in beslag genomen dieren krijgen elders onderdak, bijvoorbeeld in een dierenasiel (dat hiervoor een vergoeding krijgt). “Het gaat vaak om ronduit hartverscheurende toestanden, zodat inbeslagname de enige optie is”, zegt de minister.

Er werd vroeger vooral reactief opgetreden, op basis van klachten. Nu treedt de inspectiedienst steeds meer proactief en structureel op. “Het is mogelijk dat het aantal inbeslagnames blijft stijgen”, beseft Weyts. “Dierenverwaarlozing en dierenmishandeling hebben in Vlaanderen geen plaats meer.”

Diersoort Aantal
Honden 714
Katten 291
Paardachtigen 101
Schapen, geiten, hertachtigen 308
Vogels 1288
Knaagdieren en konijnen 242
Rund 34
Varken 96
Andere diersoort 112
TOTAAL 3186