Vlaanderen moet ambitie tonen in de strijd tegen roetfilterfraude

29 mei 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Roetfilterfraude aanpakken of niet? Nieuwe meettoestellen aankopen of niet? Minister Peeters blies warm en koud, zowel in de media als in de commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos Lantmeeters. Hij roept de minister op om ambitie aan de dag te leggen: “Ik zie graag zo snel mogelijk een concreet tijdspad voor de opsporing en aanpak van defecte en ontbrekende roetfilters.”

Uit onderzoek van VAB blijkt dat 165.000 voertuigen op dit ogenblik niet voldoen aan de voorwaarden inzake filteren van roet in de uitstoot. De keuringscentra hebben dat ook onderzocht en komen uit op 15 procent in 2019. Die aantallen corresponderen en tonen de ernst van de feiten. Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen zelf bevoegd voor het invoeren van deze roetfiltertesten. De wettelijkheid en de gelijkheid eisen dat iedereen met een dieselvoertuig een goed functionerende roetfilter heeft. Daarbij maakt het niet uit of eventuele mankementen te wijten zijn aan onwetendheid, een vergissing of kwaad opzet.

Vorige week werd bericht dat minister van Mobiliteit Lydia Peeters de aankoop van nieuwe meettoestellen voor het opsporen van roetfilterfraude zou willen uitstellen. “Dit staat volledig haaks op de initiatieven die voormalig minister Ben Weyts heeft opgestart om defecte roetfilters op te sporen en roetfilterfraude aan te pakken”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos Lantmeeters. Wil de minister die on hold zetten?

Het is positief dat de minister gisteren in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitlegt dat ze ten dele verkeerd begrepen is. “Toch betreur ik dat ze vooral inging op de redenen waarom het opsporen vandaag nog niet kan en dat de implementatie niet op korte termijn zal uitgevoerd worden.”

“Minister Peeters verschuilt zich achter de Europese normen. Maar het is duidelijk dat Europa louter minimumeisen oplegt en dat elke lidstaat en deelstaat strengere eisen kan doorvoeren. Het is dus niet verboden beter te doen of sneller te gaan dan Europa, en ik roep de minister ook op dat te doen.”

Nieuwe toestellen blijken inderdaad nodig. Maar met de nodige ambitie kunnen de bestaande testtoestellen al voor een groot gedeelte gebruikt worden. Bijkomend onderzoek voor het opsporen van bijkomende fraude (zoals elektronische manipulatie) kan dan nog steeds parallel lopen.

“Ik hoor niet graag redenen waarom iets niet doorgaat. Ik hoor liever redenen waarom iets wél moet gebeuren, en zo snel mogelijk. Daarom roep ik de minister op om ambitie aan de dag te leggen en een concreet tijdspad te geven voor de toekomstige evoluties in de opsporing van defecte en ontbrekende roetfilters”, besluit Lantmeeters.