Vlaanderen maakt dit jaar 10 miljoen vrij voor asbestverwijdering

27 maart 2019, over deze onderwerpen: Asbest, Lokale overheid, Leefmilieu

De Vlaamse overheid maakt dit jaar net geen 10 miljoen euro vrij voor subsidies rond asbestinzameling en -verwijdering. In 2018 stond de teller al op 5,8 miljoen euro. “Een belangrijk deel van de subsidieaanvragen komt van intercommunales die pakketten ter beschikking stellen om mensen eigenhandig en zonder gevaar asbest te laten verwijderen”, aldus Vlaams Parlementslid Elke Wouters, die de cijfers opvroeg bij de minister van Leefmilieu. 

Pakketten om zelf asbest veilig te verwijderen
Het veilig verwijderen en inzamelen van asbest is een speerpunt van de Vlaamse Regering. Je hoeft er echter niet noodzakelijk een gespecialiseerde firma bij te betrekken: sommige asbesthoudende materialen kan je immers als eigenaar zelf aanpakken. Afvalintercommunales zoals IOK, die de Kempen bedient, spelen daar op in. Zij bieden hun inwoners een doe-het-zelfpakket aan om asbest op een correcte manier aan te pakken. Dit zelfbouwpakket bevat het nodige materiaal om eigenhandig en op een veilige manier golfplaten of dakleien met asbest te verwijderen en af te voeren. In het pakket vind je ook nog opbergzakken, mondmaskers, handschoenen en een speciale overall. Een asbestexpert levert het pakket af en bezorgt naast de uitvoerige handleiding nog extra info. Bovendien wordt achteraf het asbest aan huis opgehaald.

Prijs drukken voor de burger
“Dergelijke projecten verspreiden zich nu over heel Vlaanderen”, aldus Wouters. “Op dit moment bieden al 74 gemeenten dit aan. Zo moet de eigenaar van de asbesthoudende materialen geen dure erkende asbestverwijderaar aanstellen en blijven de kosten tot een minimum beperkt. Dankzij de Vlaamse subsidies wordt een pakket om asbest zelf te verwijderen immers aan een sterk gereduceerd tarief aangeboden. Zo betaal je gemiddeld slechts 30 euro in plaats van de oorspronkelijke 80.”

Welke intercommunales bieden dit aan?
Vandaag worden de pakketten aangeboden in het werkingsgebied van de intercommunales Ibogem en MIWA (Waasland), IMOG (Kortrijk), IOK, Interza en Incovo (Noordrand), Mirom Menen en Mirom Roeselare. “Voor 2019 dienden al 17 nieuwe gemeenten een aanvraag in, dus de dekkingsgraad van dit initiatief zal naar alle waarschijnlijkheid nog verder uitbreiden”, besluit Wouters.