Vlaanderen gaat voor sterk en verantwoordelijk handelsbeleid. In en met Europa.

Vandaag oordeelde het Hof van Justitie dat de Europese lidstaten mee groen licht moeten geven voor het sluiten van een handels- en investeringsverdrag met Singapore. Europees Parlementslid Sander Loones (N-VA): "Een modern handelsbeleid versterkt de Europese Unie én de lidstaten. Het Hof spreekt in dit verband ook duidelijke taal. In zijn bindend advies benadrukt het dat de rol van de lidstaten ten volle moet worden gerespecteerd."

Met het Verdrag van Lissabon bepaalden alle EU-lidstaten dat alleen de EU handelsakkoorden kan sluiten. De handelsakkoorden van toen, zijn echter niet langer de akkoorden van vandaag. De huidige akkoorden gaan veel breder en bevatten, naast het afschaffen van douanetarieven, onder meer ook afspraken over milieubeschermimg, openbare aanbestedingen, de regeling van investeringsbescherming. Over aangelegenheden dus die tot de bevoegdheid van de lidstaten en niet van de EU behoren.

Loones: "Het is dan ook logisch dat het protest van de lidstaten nu ook wordt beantwoord. Zij eisen betrokken te worden wanneer zulke brede akkoorden worden gesloten, en dat zal nu dus ook moeten gebeuren voor de elementen van dergelijke verdragen die tot de bevoegdheid van de lidstaten of hun deelgebieden behoren."

Dit advies zal een belangrijke impact hebben op het Europees handelsbeleid. Loones: "Met dit advies wijst het Hof van Justitie immers de Europese Commissie terecht. Die was voorheen altijd van oordeel dat zo'n verdragen juridisch gezien tot de exclusieve bevoegdheid van de EU behoorden en enkel door het Europees Parlement en de handelsministers moesten worden goedgekeurd. Het Hof zegt nu duidelijk dat de rol van de lidstaten ten volle moet worden gerespecteerd."

"Het is goed dat de democratische realiteit wordt erkend", stelt Loones. "De toekomst voor de EU ligt niet in het beslissen boven de hoofden van de mensen en van de lidstaten, maar ligt wel in het versterken van betrokkenheid. Met dit arrest krijgen lidstaten meer verantwoordelijkheid, alleen zijn er onvoldoende garanties dat zij met die verantwoordelijkheid ook volwassen zullen omspringen."

In dit verband herinnert iedereen zich nog de CETA-saga vorig jaar. Wallonië ging toen als enige deelstaat dwars liggen door zijn veto te stellen tegen het akkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA). Bij velen leeft de vrees dat hetzelfde zou kunnen gebeuren wanneer in 2019 het brexit-handelsverdrag goedgekeurd moet worden. Tienduizenden jobs, ook in Vlaanderen, zouden daardoor in het gedrang kunnen komen.