Vlaanderen gaat richting -85% broeikasgastuitstoot tegen 2050

20 december 2019, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Klimaat

Na het Vlaamse Energie- en Klimaatplan en het Nationale Energie- en Klimaatplan kreeg Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir vandaag groen licht van de voltallige Vlaamse regering voor de klimaatstrategie 2050. Met deze lange termijnstrategie wil de Vlaamse regering de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met bijna 85 procent tegen 2050, bijna 5 procent meer dan het minimum dat vooropgesteld werd in het Vlaams regeerakkoord.

Het klimaatakkoord van Parijs verbindt Vlaanderen ertoe tegen 2020 een broeikasgasarme ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn te ontwikkelen. Met dit lange termijnplan komt Vlaanderen tegemoet aan die vraag.

“We trekken hiermee op een coherente manier de visie van het Vlaams Energie- en Klimaatplan door richting 2030 en zijn verstandig ambitieus zonder de haalbaarheid en betaalbaarheid uit het oog te verliezen. Hoe zien wij Vlaanderen in 2050? Waar willen we naartoe met onze omgeving in Vlaanderen? Daar hebben de Vlaamse ministers een antwoord op”, zegt Vlaams minister van Omgeving Demir.

Deze Klimaatstrategie gaat niet zo zeer over concrete maatregelen, maar geeft per sector het toekomstbeeld waarnaar we streven in Vlaanderen. Zo streeft Vlaanderen onder andere naar

  • een volledig circulaire economie in 2050
  • een volledig emissievrij transport tegen 2050, onder andere door nieuwe technologieën en innovatie alle kansen te geven.
  • een grote strijd tegen de veel te grote voedselverliezen waarmee Vlaanderen kampt. Een verregaande vermindering waarvan wordt beoogd.
  • energieneutrale woningen
  • een gebouwenpark dat makkelijker aanpasbaar is aan de verschillende levensfasen zodat mensen makkelijker kunnen verhuizen naar compactere, energiezuinigere woningen wanneer ze hun ruimere woonst niet meer nodig hebben
  • een maximale koolstofopslag in veel meer bossen en natuurgebieden dan vandaag aanwezig zijn

Reductie CO2-uitstoot in de niet-ETS sector 

De Vlaamse regering streeft naar een reductie van de broeikasgassen van bijna 85 procent (84,7) tegen 2050 (ten opzichte van 2005) in de zogenaamde ‘niet-ETS sectoren’. De niet energie-intensieve sectoren waaronder gebouwen, transport, landbouw,  lichte industrie en afval vallen. Op die manier komt Vlaanderen tegemoet aan de Europese vereisten.

De doorwerking van de Vlaamse klimaatstrategie zal gebeuren via maatregelen die in de opeenvolgende Vlaams Energie- en Klimaatplannen zullen worden genomen. Een daarvan werd twee weken geleden al goedkeurd. De realisatie van maatregelen zullen worden gerealiseerd binnen de begroting van elk van de verantwoordelijke vakministers.

De langetermijnstrategie zal in de komende maanden en jaren verder besproken worden met de verschillende belanghebbenden, als onderdeel van het participatietraject dat ook vermeld is in het Vlaams Energie- en Klimaatplan. Ze wordt nu samen met de strategieën van de andere gewesten opgenomen in een nationale strategie.