Vlaanderen gaat radicaal voor digitale dienstverlening

29 juli 2015, over deze onderwerpen: Lokale overheid

Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) trekt 10 miljoen euro uit voor projecten die de digitalisering van de Vlaamse overheid een extra duw in de rug moeten geven. Een van die projecten is VIASAT dat een automatische toekenning van studietoelagen mogelijk moet maken. Ook het Vlaams Loket Woningkwaliteit zal in de toekomst bepaalde vrijstellingen van heffingen automatisch kunnen toekennen.

Het Vlaamse regeerakkoord kiest met het project ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ resoluut voor het digitaliseren van haar werking en dienstverlening. Efficiëntie en klantvriendelijkheid zijn hierbij de sleutelwoorden.

Vlaams minister Homans: “We zetten in op maximale gegevensdeling tussen de verschillende administraties. Door reeds verzamelde overheidsgegevens samen te brengen, vermijden we complexe aanvraagprocedures en administratieve lasten voor de burger. Zo krijgen we een overzicht van rechthebbenden en kunnen we na controle van de dossiers, de premies en/of vrijstellingen automatisch toekennen aan die mensen die er recht op hebben.”

Hefboombudget
Het programma ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ wordt drie jaar lang ondersteund met een jaarlijks hefboombudget van 10 miljoen euro. Voor de verdeling van het eerste hefboombudget werd op 11 mei 2015 een open oproep gelanceerd. Maar liefst 38 projectvoorstellen werden uiteindelijk ingediend waarvan er vijftien vandaag een budget kregen toegewezen.

Het totale investeringsbedrag, berekend op basis van de informatie in de vijftien projectvoorstellen van Vlaanderen Radicaal Digitaal, bedraagt 50.372.649 euro. “Die 10 miljoen euro per jaar is dus een hefboombudget”, aldus minister Homans. “Het vervangt met andere woorden niet de reguliere financiering maar het moet er juist voor zorgen dat projecten een duw in de rug krijgen om zo bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’.”

Vrijstelling van heffing
Bijvoorbeeld: Het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) heeft als doel het volledige proces van woningkwaliteit te beheersen. Als een woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard, moet de eigenaar de zogenaamde ‘krotbelasting’ betalen. Onder bepaalde voorwaarden krijgt de eigenaar een vrijstelling van die belasting. Het is die vrijstelling die het VLOK in de toekomst automatisch wil gaan toekennen.

VIASAT krijgt iets meer dan 1 miljoen euro voor de automatische toekenning van studietoelagen, Wonen Vlaanderen ontvangt 1,1 miljoen euro voor een Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK), het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen zal met 1,2 miljoen euro een Gebouwenregister opzetten, het Agentschap Ondernemen ziet 1,5 miljoen euro toegekend voor de opzet van een E-loket voor ondernemers en Toegankelijk Vlaanderen zal een database ontwikkelen voor een betere dienstverlening voor eventbezoekers met een beperking.