Vlaamse resolutie gooit deuren voor ‘sociale zekerheidstoerisme’ weer dicht

13 december 2018, over deze onderwerpen: Werken, Uitkeringen, Europees beleid

Het Europees Parlement keurde eergisteren een set nieuwe Europese sociale zekerheidsregels goed die ervoor zorgen dat EU-burgers niet tussen twee stoelen vallen als ze in een ander EU-land gaan werken. “De beslissing over het voorstel ligt nu bij de lidstaten”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Axel Ronse, Miranda Van Eetvelde en Karl Vanlouwe. Volgens hen heeft het voorstel nefaste gevolgen en hun resolutie daarover werd gisteren goedgekeurd in het Vlaams Parlement. “Daarin vragen we de Vlaamse Regering om er bij de bevoegde federale minister op aan te dringen de maatregel inzake de toekenning van werkloosheidsuitkeringen na één dag werken niet te ondersteunen.”

Initiatiefnemer en Vlaams Parlementslid Axel Ronse spaart zijn kritiek op de goedgekeurde sociale zekerheidsverordening niet. “De door Europa voorgestelde regeling is onrealistisch. Door deze maatregel en onze werkloosheidsuitkering die niet in de tijd beperkt zijn dreigen we een vijfsterrenbestemming te worden inzake welvaartstoerisme. Ik wilde daarom, met de collega’s van de meerderheid, vanuit het Vlaams Parlement een duidelijk signaal geven.”
 
Miranda Van Eetvelde treedt hem bij. “Onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid is waardevol. Te waardevol om ze te ondergraven en ze zomaar open te stellen voor iedereen. Daarom vragen we de Vlaamse Regering om de federale minister te vragen om de maatregel inzake de flexibelere toekenning van werkloosheidsuitkeringen na één dag werken niet te ondersteunen.”

Karl Vanlouwe: “Ook al moeten burgers in eigen land eerst 312 dagen gewerkt hebben, dan nog kan het voor ons echt niet dat ze na één dag werken in België recht hebben op een uitkering. We ijveren voor een meer gedragen systeem, waarbij bijdragen en uitkeringen, rechten en plichten meer in evenwicht zijn met elkaar.”