Vlaamse Regering wil jonge kinderen uit voorzieningen houden

22 november 2018, over deze onderwerpen: Pleegzorg en adoptie

De Vlaamse Regering wil in de toekomst meer inzetten op alternatieven voor voorzieningen voor jongere kinderen. Daarom investeert het voor het eerst 290.000 euro in de ontwikkeling van een eerste gezinshuis. Initiatiefnemer Lorin Parys reageert alvast uiterst tevreden: “Kinderen jonger dan zes jaar horen niet thuis in een residentiële voorziening. Met een gezinshuis willen we die kinderen een warme gezinssituatie bieden.”

Eind 2017 diende Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys een voorstel in waarbij hij gezinshuizen opwierp als een mogelijke alternatief voor zeer jonge kinderen die in een residentiële voorziening verblijven. “Bijna 1.000 Vlaamse kinderen onder de 6 groeien op in een voorziening. De N-VA is van mening dat kinderen onder de 6 daar niet thuishoren omdat ze nood hebben aan de warmte, de geborgenheid en de stabiliteit van een gezinsomgeving. Voor een kind dat ontwikkelt is het belangrijk dat het vaste hechtingsfiguren heeft. Dat kunnen de begeleiders in een instelling, ondanks hun harde werk en toewijding, niet geven door hun wisselend werkschema en het grote aantal kinderen”, aldus Parys. “Daarom hebben we het idee op tafel gelegd om in Vlaanderen gezinshuizen te bouwen. Daar worden maximaal 4 kinderen in een gezinsomgeving opgevangen. De gezinshuisouders hebben een opleiding gekregen en zijn verbonden aan een jeugdhulpvoorziening. Van die voorziening krijgen ze pedagogische en agogische ondersteuning, en occasionele opvang als dat noodzakelijk is.”

SOS Kinderdorpen
De concrete opstart voor een eerste Gezinhuis in Vlaanderen is voorzien voor januari 2019. Voor die opdracht is de Vlaamse Regering tot een overeenkomst gekomen met SOS Kinderdorpen. “We zijn er rotsvast van overtuigd, net zoals internationaal onderzoek laat zien, dat we zo jonge kinderen die thuis niet kunnen opgroeien een veel betere start geven in het leven. Ik ben dan ook blij dat het eerste experiment nu het licht ziet bij SOS Kinderdorpen die 290.000 euro krijgen van de Vlaamse Regering om hiermee aan de slag te gaan”, vertelt Parys.

Kortdurende en kwaliteitsvolle opvang
Uiteindelijk moet dit proefproject een kwaliteitsvolle opvang voor zeer jonge kinderen voorzien met het oog op een terugkeer van het kind naar de biologische ouders. Parys legt uit: “In deze gezinshuizen zal uitgebreide contextbegeleiding voorzien worden, maar het is uiteraard steeds een tijdelijke oplossing. Finaal moet het doel zijn dat de kinderen uiteindelijk kunnen terugkeren naar hun biologische ouders. Als een terugkeer op korte termijn onmogelijk lijkt, dan zal er worden doorverwezen naar pleegzorg. In een pleeggezin kunnen de kinderen dan eventueel voor een langere periode verblijven.”