Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed

30 oktober 2015, over deze onderwerpen: Een huis kopen, Huren

Vandaag keurde de Vlaamse regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. De premie kan aangevraagd worden vanaf 1 december 2015. Er komt een (bijkomende) overgangsmaatregel voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot.

Met de nieuwe renovatiepremie ondersteunt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) efficiënte renovatiewerken. “Ik wil de woonkwaliteit in Vlaanderen gericht optrekken”, zegt minister Homans. Het Vlaamse woonpatrimonium is verouderd en kent heel wat renovatienoden. Onder meer het Grote Woononderzoek dat begin dit jaar werd voorgesteld, leert ons dat de renovatienoden groot zijn. “Bovendien is er een grote behoefte aan doelgericht renoveren, iets waar we met de nieuwe renovatiepremie volop op inzetten.”

Betere spreiding
De nieuwe renovatiepremie blijft een premie en wordt niet gefiscaliseerd. Vlaams minister Homans: “Ik heb vanaf het begin gezegd dat iedereen - net zoals bij de oude premie - recht moet hebben op een premie van maximaal 10.000 euro.” Fiscalisering gaf die garantie niet: mensen die geen belastingen betalen, zouden het voordeel dan niet kunnen krijgen. De premie zal voortaan in twee keer aangevraagd moeten worden waardoor een meer gefaseerde aanpak mogelijk wordt. “Met het nieuwe systeem zullen meer mensen een beroep doen op het maximumbedrag van 10.000 euro in vergelijking met het oude systeem”, aldus Homans. “Zo was in 2013 de gemiddelde uitbetaalde premie ‘slechts’ 5.514 euro.”

De Vlaamse renovatiepremie zal voortaan vier categorieën werken - in plaats van zes - kennen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Het gaat hierbij over de structurele elementen van de woning zoals funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen; werken aan het dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer; werken aan ramen en buitendeuren en tot slot alles wat met de elektrische installatie, de sanitaire installatie in de badkamer, het toilet en de centrale verwarming te maken heeft.

Kwaliteitsvol en efficiënt renoveren
Per categorie van werken kan een premie bekomen worden van maximaal 2.500 euro. Wie als eigenaar-bewoner een inkomen heeft lager dan 29.000 euro, heeft recht op een hogere premie per categorie (3.333 euro), uiteraard steeds met een maximale totaalpremie van 10.000 euro.

Minister Homans: “Op die manier zorgen we ervoor dat wie renoveert, inzet op de verschillende renovatienoden (dak, schrijnwerk, muren, elektrische en sanitaire installaties) waardoor de algemene woonkwaliteit er sterk op vooruitgaat. En wie een beperkt inkomen heeft, kan per categorie een hogere tussenkomst krijgen zodat hij of zij sneller de maximale tussenkomst van 10.000 euro kan bekomen. Het is immers voor mij van groot belang dat ook eigenaars met een beperkt inkomen kwaliteitsvol kunnen renoveren.”

De premie moet voortaan in twee keer worden aangevraagd. Tussen de twee aanvragen moet er minstens een jaar liggen en maximaal twee jaar.

Overgangsregeling
Wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot, kan tot 1 februari 2016 gebruikmaken van een overgangsregeling. Die renoveerders kunnen een aanvraag indienen onder de voorwaarden van het oude stelsel (facturen maximum drie jaar oud, …).

Extra stimulans voor wie verhuurt aan SVK
In de Beleidsnota Wonen 2014-2019 werd duidelijk gesteld dat eigenaars die hun eigendom aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) willen verhuren, hiertoe gestimuleerd en ondersteund moeten worden. De renovatiepremie doet dat.

Minister Homans: “Wie zijn woning voor minstens negen jaar aan een SVK verhuurt, kan de renovatiepremie in één keer aanvragen voor de vier categorieën samen. Bovendien gelden er geen inkomensgrenzen of eigendomsvoorwaarden. Op die manier zorgen we ervoor dat meer eigenaars kwaliteitsvolle woningen aan een sociale prijs op de huurmarkt brengen.”