Vlaamse Regering houdt haar schuld onder controle

18 november 2016, over deze onderwerpen: Vlaamse begroting, Zesde staatshervorming

De Vlaamse Regering heeft vandaag een schuldnorm goedgekeurd. Het doel ervan is de schuld onder controle te houden, zegt Matthias Diependaele, de N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement. “Deze Vlaamse Regering blijft investeren, maar zorgt er met de schuldnorm tegelijk voor dat er geen facturen worden doorgeschoven naar onze kinderen en kleinkinderen.”

Volgens de nieuwe norm mag de schuld nooit meer bedragen dan 65 procent van de Vlaamse begroting. Vandaag is dit zowat 47 procent.

“Dat de Vlaamse schuld oploopt is helemaal geen nieuws”, zegt Matthias Diependaele. “Het is niet zo dat we als Vlaamse overheid plots veel meer uitgeven dan we ontvangen. Het gaat om een louter boekhoudkundige operatie, waarbij schulden die vroeger buiten beschouwing werden gelaten, nu wel mee in rekening worden gebracht, of om schulden die door de zesde staatshervorming van de federale naar de Vlaamse boeken verhuizen.” Het gaat ook voor het grootste deel om schulden waar activa als scholen en woonzorgcentra tegenover staan. Dat is een groot verschil met schulden die door begrotingstekorten ontstaan. Matthias Diependaele: “Door een schuldnorm in te voeren, doen we precies wat het Rekenhof vraagt, namelijk een plan opmaken dat de schuldenberg onder controle brengt.”

De N-VA-fractieleider onderstreept ook dat de Vlaamse schuldenberg niet meer is dan een heuveltje. “De Vlaamse schuld bedraagt amper 4 procent van het Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. BBP . Ter vergelijking: de totale staatsschuld van dit land loopt vandaag op tot 107 procent van het BBP.” We blijven de beste leerling van de Belgische begrotingsklas. En ook binnen Europa zijn we op begrotingsvlak een modelregio.