Vlaamse ombudsman bevoegd voor klachten genderdiscriminatie

8 juli 2015, over deze onderwerpen: Gelijke kansen, Diversiteit

Vlaanderen draagt de strijd voor gelijke kansen en tegen discriminatie hoog in het vaandel. Met het gewijzigde ‘Ombudsdecreet’ stemt het Vlaams Parlement straks in met een uitbreiding van het mandaat van de Vlaamse ombudsman zodat deze vanaf nu gender-gerelateerde klachten kan behandelen. Het voorstel van N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele geniet de steun van CD&V, Open Vld, sp.a en Groen.

In regel met Europa
De Europese Unie bepaalt dat haar lidstaten instellingen moeten oprichten ‘voor de bevordering van gelijke behandeling’. Op federaal niveau vervult het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) deze rol. Maar in Vlaanderen ontbreekt dergelijke instantie. Met het voorstel van decreet dat vandaag in plenaire zitting werd gestemd, stelt Vlaanderen zich nu in regel.

“Door een uitbreiding van het mandaat van de Vlaamse ombudsman komen we aan Europa tegemoet”, weet fractievoorzitter Diependaele. “Vanaf nu kan men met gender-gerelateerde klachten terecht bij de ombudsman als onafhankelijke instantie.”

Slagkracht voor de Vlaamse ombudsman
De Vlaamse ombudsman onderzoekt klachten over de handelingen en de werking van de Vlaamse overheidsdiensten en treedt daarbij bemiddelend op. Hij beschikt over een decretaal verankerde onafhankelijkheid en onpartijdigheid en voert nu al gelijkaardige taken uit als onafhankelijk gelijkheidsinstantie.

N-VA-diversiteitsspecialist Piet De Bruyn  besluit dan ook tevreden: “Voor de effectieve handhaving van de gelijkheidswetgeving is de tussenkomst van een onafhankelijk handhavingsorgaan onontbeerlijk. De ombudsman is de ideale instantie in de strijd voor gelijke kansen en tegen discriminatie.”