Vlaamse corona-uitgaven bedragen 2,5 miljard euro

10 april 2020, over deze onderwerpen: Vlaamse begroting, Coronacrisis

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele stelde op de Vlaamse regering de impact van de coronapandemie op de Vlaamse begroting voor. “Dat de coronapandemie een effect zou hebben op onze Vlaamse begroting, wisten we al. Vandaag kunnen we daar ook een bedrag op plakken: 2,5 miljard euro. Daarbovenop komt nog eens een daling van de ontvangsten van de gewestbelastingen met 1 miljard. Tellen we dat samen met het initieel tekort, komen we op een begrotingstekort van 4,14 miljard euro.”

De coronapandemie houdt heel Vlaanderen bezig. De Vlaamse Regering voorspelde al dat deze crisis ook een impact zou hebben op de Vlaamse begroting. De cijfers die Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele op de ministerraad voorstelde, bevestigen dat nu ook. “De Vlaamse meeruitgaven door de coronapandemie bedragen 2,5 miljard. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de uitgaven in zorg, welzijn, maar ook aan de hinder- en compensatiepremie en de tegemoetkomingen voor technisch werklozen”, verklaart minister Diependaele.

Naast de meeruitgaven, zijn er ook minderontvangsten te wijten aan de gewestbelastingen. Minister Diependaele: “De immosector bijvoorbeeld ligt de laatste weken plat, daardoor ontvangen we minder inkomsten uit registratierechten. Als we de verschillende gewestbelastingen optellen, komen we aan een minderontvangst van 1 miljard euro.”

De Vlaamse begroting heeft dus bij deze aanpassing een hoger tekort dan voorzien bij de begrotingsopmaak 2020 in september 2019. “Tellen we de coronamaatregelen en de minderontvangsten op bij ons initieel tekort, dan heeft de Vlaamse begroting in 2020 een tekort van 4,14 miljard euro.”

In de berekening, die we weken geleden opstartten, was de regering verplicht uit te gaan van een daling van het Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp met 1 procent. Maar eergisteren kwam er een nieuwe inschatting van de economische begroting door het federaal Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een Belgische instelling van openbaar nut. Het Planbureau maakt studies en vooruitzichten over sociaal-economische en ecologische beleidsvraagstukken.  Het stelt zijn wetenschappelijke deskundigheid ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen.  planbureau . “Volgens deze nieuwe inschattingen zou dat kunnen oplopen tot -8 procent. De impact daarvan zal zich vooral volgend jaar laten voelen op onze Vlaamse begroting”, laat minister Diependaele weten.

Hoe de Vlaamse Regering dit tekort zal wegwerken, is een opdracht voor de komende maanden. “Deze begrotingsaanpassing is een voorlopige tussenstand. Er zijn nog heel wat onzekerheden. De komende maanden gaan we verder aan de slag met deze cijfers. De volgende begrotingsaanpassing is ten laatste voorzien voor september. Maar hoe langer deze coronacrisis duurt, hoe meer economisch verlies en hoe meer dit inteert op onze welvaart in de toekomst. Dat moeten we zo veel mogelijk zien te beperken. We moeten opnieuw streven naar een gezond financieel beleid met een begroting in evenwicht”, besluit minister Diependaele.