Vlaamse belastingbetaler mag niet opdraaien voor schulden uit het Zuiden

14 maart 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid

Het Europees Parlement wil het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM), dat financiële noodsteun geeft aan lidstaten, wettelijk verankeren. Europarlementslid Ralph Packet gaat niet akkoord: “De Vlaamse belastingbetaler mag niet blijven opdraaien voor andermans problemen. Geld uitdelen lost niets op. Als een land zijn schulden niet kan afbetalen, moet er structureel ingegrepen worden. Zolang dit niet gebeurt, blijft het zwaard van Damocles boven de eurozone hangen.”

Tijdens de eurocrisis was een bail-out nodig voor een aantal landen in het Zuiden. Via internationale verdragen werden daarom tijdelijke en later ook permanente mechanismes opgericht zoals het ESM. Griekenland bijvoorbeeld ontving sinds 2010 noodleningen voor het gigantische bedrag van 289 miljard euro. Ralph Packet wil dat Europa de ‘no bail-out’-clausule op termijn herstelt, zodat er geen wilde financiële reddingsplannen meer nodig zijn: “De oprichting van die noodfondsen ging in tegen het belangrijke principe van individuele verantwoordelijkheid van de lidstaten en de ‘no-bailout’-clausule uit het Verdrag van Maastricht.”

Nu wil men het ESM verankeren in het wettelijk kader van de EU, met als hoofdtaak het geven van financiële steun aan lidstaten. “Het ESM moet niet focussen op bail-outs maar op respect voor de begrotingsregels en het wegwerken van de enorme schulden van de lidstaten. Dat is de enige manier om problemen op lange termijn te vermijden”, reageert Packet.

Volgens het Europarlementslid neemt een dergelijk fonds de incentive weg bij lidstaten om verantwoordelijkheid te nemen: “Zolang de Grieken kunnen rekenen op een Europese brandverzekering, kunnen ze met vuur spelen. De rekening komt dan terecht bij andere lidstaten. Dat kost de belastingbetaler handenvol geld. Daarbij komt nog dat voor grote landen zoals Italië een bail-out zelfs totaal onhaalbaar en onbetaalbaar is.”