Vlaamse aanpak notoire huisjesmelkers loont

1 januari 2019, over deze onderwerpen: Huren

Wanneer de Vlaamse Wooninspectie huisjesmelkerij wil aanpakken komt ze vaak in aanraking met eigenaars die meerdere ongeschikte panden verhuren. De beleidskeuze om deze ‘seriële eigenaars’ prioritair te controleren rendeert, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx opvroeg bij minister van Wonen Liesbeth Homans. “In 2017 werden 43 panden van zulke eigenaars gecontroleerd, meer dan dubbel zoveel als in het begin van deze legislatuur. Deze aanpak verhoogt de pakkans en jaagt de gekende veelplegers op.”

De Vlaamse Wooninspectie treedt op tegen de ergste gevallen van huisjesmelkerij. Daarbij komt ze vaak in aanraking met eigenaars die meerdere verkrotte en ongeschikte panden verhuren. De keuze om deze zogenaamde ‘seriële eigenaars’ prioritair te controleren rendeert, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx opvroeg bij minister van Wonen Liesbeth Homans: in 2017 werden er 43 panden van zulke eigenaars gecontroleerd, meer dan dubbel zoveel als in het begin van deze legislatuur. De zogenaamde ‘seriële eigenaars’ zijn zo goed voor 12 procent van alle controles.

Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx is tevreden met deze evolutie: “De praktijk leert ons dat notoire huisjesmelkers vaak een hele portefeuille aan zulke panden beheren. Tot voor enkele jaren liepen zij echter maar sporadisch tegen de lamp. Terwijl onze diensten één van hun krotwoningen aanpakten gingen ze rustig elders verder met hun malafide praktijken. De Wooninspectie maakte onder impuls van minister Homans prioriteit van het controleren van panden van eigenaars met eerdere veroordelingen. Dat verhoogt de pakkans en jaagt de gekende veelplegers op. Belangrijk, want nog teveel kwetsbare mensen riskeren hun leven in gevaarlijke, ongezonde en overbewoonde krotten, terwijl de huisjesmelkers woekerwinsten maken.”