Vlaams Versnellingsplan werkt nu al vruchten af

24 januari 2019, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering

Een jaar geleden besliste Vlaams minister van Werk Philippe Muyters samen met de Vlaamse werkgeversorganisaties Voka Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is een Vlaamse werkgeversorganisatie, die meer dan 16.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt, goed voor 65% van de private werkgelegenheid. Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de acht regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om samen te werken. Voka en UNIZO De Unie van Zelfstandige Ondernemers, beter bekend als UNIZO, is een vereniging van zelfstandige ondernemers, vooral kmo's en vrije beroepen. In 2000 werd UNIZO de nieuwe benaming van het NCMV, het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond. Met ruim 80.000 leden is UNIZO de grootste werkgeversorganisatie van het land. Ze staat vooral sterk in Vlaanderen. Unizo om langdurig werkzoekenden sneller en grondiger te gaan screenen. “Langdurig werkzoekenden staan vaak verder af van de arbeidsmarkt, maar kunnen er zeker hun plaats vinden en zijn ook nodig om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken”, aldus Axel Ronse. “Uit de eerste cijfers blijkt nu dat deze herscreening een succes is. Langdurig werkzoekenden komen eindelijk in trajecten op maat terecht en 7 op de 10 vinden werk dankzij dit (versnellings)plan.”

In oktober 2017 besliste Vlaams minister van Werk Philippe Muyters dat onder meer langdurig werkzoekenden sneller moesten geactiveerd worden. Hij zette een Versnellingsplan in de steigers, dat een jaar geleden - in januari 2018 – geconcretiseerd werd. Er kwam, samen met de Vlaamse werkgevers Voka en Unizo, een pact om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken.

Één van de onderdelen van dit pact was de screening van langdurig werkzoekenden. Langdurig werkzoekenden zijn meer dan een jaar werkloos en staan daardoor vaak verder af van de arbeidsmarkt, maar bezitten een pak competenties en talenten. Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse: “We moeten sneller screenen, zodat we hun potentieel sneller aan het licht brengen én kunnen zorgen voor begeleiding en trajecten op maat. Die opdracht kreeg de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB . Een traject op maat kan een opleiding zijn – in functie van hun competenties en de vragen van de arbeidsmarkt –, maar ook een tijdelijke werkervaring of wijk-werken.”

Hoe staat het een jaar na de invoering van het plan? Uit cijfers die Axel Ronse achterhaalde via een parlementaire vraag aan Philippe Muyters blijkt dat er eind december 2017 17.914 werkzoekenden onder de doelgroep van het versnellingsplan vielen. De focus lag daarbij op uitkeringsgerechtigde werkzoekenden.

  • 5.779 werkzoekenden uit de doelgroep stroomden uit de werkloosheid tussen januari en oktober 2018, dus in minder dan een jaar (32 procent). Zij ontvangen geen werkloosheidsuitkering meer. De grote meerderheid van hen, zo’n 70 procent, vond een job (3.971).
  • 4.235 werkzoekenden zijn actief in bemiddeling bij de VDAB (24 procent).
  • Eind oktober 2018 moesten nog 7.900 werkzoekenden worden gescreend (44 procent).

Axel Ronse: “Deze herscreening van langdurig werkzoekenden zorgt ervoor dat deze mensen na lange jaren van inactiviteit terug een aanpak op maat krijgen. De eerste cijfers zijn alvast veelbelovend. Van de 5.779 langdurig werkzoekenden heeft zowaar 70 procent 10 maanden later een job gevonden. Dat stemt overeen met 22 procent van de totale groep.” Ronse vervolgt: “De werkzoekenden in bemiddeling bij de VDAB ontvangen de meeste sollicitatieopdrachten. Een ander deel wordt naar de sociale economie toegeleid of start een traject werkplekleren. Door deze herscreening kwamen op korte tijd meer dan 10.000 langdurig werkzoekenden eindelijk op de juiste plaats terecht.”

Bovendien zullen 12.000 langdurig werkzoekenden toegewezen worden aan partners van de VDAB voor bemiddeling.

Axel Ronse: ”Al deze competentieversterkende trajecten voor langdurig werkzoekenden zijn heel waardevol. Het zijn springplanken naar een duurzame job. Maar we moeten vooral snel op de bal blijven spelen, zodat mensen nooit langdurig werkloos worden. Vlaanderen spaart daarvoor kosten noch moeite. Maar Vlaanderen kan het niet alleen. Er is een stok achter de deur nodig. De werkloosheidsuitkering moet beperkt worden in de tijd, of minstens degressief worden gemaakt. Daarvoor moeten we federaal een tandje bijsteken.”