Vlaams steunpakket voor de transportsector

21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Mobiliteit

De Vlaamse Regering gaat de transportsector ondersteunen met een pakket maatregelen ter waarde van 40 miljoen euro per jaar. Het pakket bevat onder andere arbeidsmarktmaatregelen, investeringssteun en een verhoogde ecologiepremie. “De logistieke draaischijf Vlaanderen heeft een sterke transportsector nodig”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

De transportsector kampt met uitdagingen: vrachtwagenchauffeur is een knelpuntberoep, het aantal dodelijke verkeersongevallen met vrachtwagens blijft hoog, de concurrentie met het buitenland is moordend, transport heeft grote ecologische impact… Tegelijkertijd is de sector economisch enorm belangrijk: goed voor 5,3 procent van de werkgelegenheid en een toegevoegde waarde van 9,2 procent van het Vlaamse Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. BBP . “Transport betekent soms een last voor Vlaanderen en daarvoor vragen we dan ook een billijke bijdrage via de kilometerheffing”, zegt Weyts. “Maar de transportsector creëert ook veel toegevoegde waarde, en dat willen we belonen.”

De Vlaamse Regering heeft nu een pakket steunmaatregelen klaar dat jaarlijks 40 miljoen euro investeert in de omkadering van de sector. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts werkten samen aan een veelzijdig pakket van maatregelen. Dat pakket kwam tot stand in nauw overleg met de sector. Er ging meer dan een jaar van gesprekken aan vooraf. Weyts: “We hebben goed geluisterd naar wat er leeft. We komen tegemoet aan concrete noden”.

Opleiding, investeringen, vergroening
Een eerste pijler van het steunpakket bestaat uit arbeidsmarktmaatregelen. Weyts wil vermijden dat transportbedrijven door de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt hun toevlucht moeten zoeken bij buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. Concreet komen er onder andere 200 bijkomende IBO-trajecten (individuele beroepsopleiding): praktijkgerichte opleidingen die Vlaamse werkzoekenden de kans geven om enkele maanden de stiel te leren op de werkvloer. Zelfs mensen zonder rijbewijs zullen zo’n opleidingstraject kunnen volgen. Er wordt ook geïnvesteerd in twee nieuwe mobiele oefensimulatoren, zodat er meer getraind kan worden in veilige omstandigheden. Er wordt ook geïnvesteerd om meer Vlaamse jongeren naar de job van vrachtwagenchauffeur toe te leiden. Secundaire beroepsscholen die een opleiding vrachtwagenchauffeur aanbieden, zullen bijvoorbeeld hun brandstofkosten voor 100 procent terugbetaald krijgen, zodat scholieren meer kunnen proeven van de praktijk.

Een tweede pijler bestaat uit maatregelen die investeringen in meer verkeersveiligheid of meer duurzaamheid financieel belonen. Zo moet het aantal dodelijke verkeersongevallen met vrachtwagens én de impact van het vrachtverkeer op het leefmilieu structureel dalen. Concreet zullen investeringen in bijvoorbeeld rijassistentiesystemen of banden met een goede rolweerstand tot 80 procent gesubsidieerd worden. Ook maatregelen die stille leveringen in de late of vroege uurtjes mogelijk maken (bijvoorbeeld stille pompen of stille rolkarren) worden gestimuleerd.

Een derde pijler bestaat uit een hervorming van de ecologiepremie. De lijst met groene vrachtwagens die financiële steun krijgen wordt uitgebreid, zodat er nog meer nieuwe technologieën gestimuleerd wordt. De steun voor KMO’s die een zuinige vrachtwagen aankopen stijgt van 10 procent van de meerkost naar wel 50 procent. Zo komt er een veel sterkere stimulans voor de vergroening van de vrachtwagenvloot.

“We geven gerichte impulsen voor meer beroepskrachten, meer verkeersveiligheid en meer duurzaamheid”, besluit Weyts. “Heel Vlaanderen zal hier de vruchten van plukken.”