Vlaams Parlement veroordeelt dramatisch geweld in Gaza

16 mei 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Buitenlandse Zaken

Nood aan internationaal en een onpartijdig onderzoek
In navolging van Vlaams minister-president Geert Bourgeois veroordeelde ook het Vlaams Parlement met klem het geweld aan de grens tussen Gaza en Israël. In een spoedresolutie riep het Parlement de EU op om een actieve bemiddelende rol op te nemen om tot een twee-staten-oplossing en een gedeelde hoofdstad te komen. Volgens hoofdindiener Karim Van Overmeire is het de hoogste tijd voor een duurzame en vreedzame oplossing waarbij Hamas het bestaansrecht van Israël erkent en waarbij Israël akkoord gaat met een twee-staten-oplossing.
 
Onafhankelijk onderzoek 
Eind 2015 keurde het Vlaams Parlement nog een voorstel van resolutie goed waarin de twee-staten-oplossing naar voor wordt geschoven. Vlaams Parlementslid Van Overmeire: "Met deze nieuwe resolutie vragen we respect voor de mensenrechten en het internationaal recht. Een internationaal en een onpartijdig onderzoek moet uitwijzen of de verschillende partijen de mensenrechten en het internationaal recht hebben geschonden."
 
EU moet bemiddelen
In de resolutie vraagt het parlement aan de Europese Unie om een actieve bemiddelende rol op te nemen om tot een duurzame vrede in de regio te komen. "Hamas draagt een enorme verantwoordelijkheid door duizenden mensen, waaronder kinderen, massaal naar de grens te sturen. Anderzijds is het neerschieten van tientallen protestvoerders door het Israëlische leger totaal onaanvaardbaar. De EU en in het bijzonder Federica Mogherini heeft hier als hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de EU een opdracht te vervullen."