Vlaams Parlement neemt voorlaatste horde in CETA-ratificatie

De commissie Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden van het Vlaams Parlement heeft vandaag het ontwerp van decreet over CETA aangenomen. De goedkeuringsprocedure van het Handelsakkoord Een akkoord tussen twee of meer landen of regio’s, ter bevordering van de wederzijdse handelsstromen en vrijhandel. Daarin maken zij basisafspraken over de markttoegang en het wegwerken van handelsbarrières. In meer complexe handelsakkoorden wordt niet alleen onderhandeld over die handelsvoorwaarden zelf, maar bijvoorbeeld ook over een gemeenschappelijke markt of over investeringen. Sinds het Verdrag van Lissabon, dat eind 2009 in werking trad, is het onderhandelen en afsluiten van handelsakkoorden met partijen van buiten de EU een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada zit hiermee in het voorlaatste stadium, enkel de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement moet nu nog ratificeren.

Karl Vanlouwe, Vlaams volksvertegenwoordiger, reageert tevreden: “Bijna 10 jaar na het Europees onderhandelingsmandaat, zetten we nu de eindsprint in. CETA is een goed handelsakkoord voor een open en exportgerichte economie zoals de Vlaamse. Hoog tijd dat we nu alles finaliseren.”

Vlaamse handelsbelangen
Vlaanderen is verantwoordelijk voor 90 procent van de Belgische handel met Canada. Met CETA worden bijna alle douanetarieven weggewerkt. Het handelsakkoord verleent ook toegang aan Vlaamse bedrijven op de Canadese dienstenmarkt, denk hierbij maar aan onze gerenommeerde baggerbedrijven. Karl Vanlouwe: “Daarnaast besteedt het CETA-akkoord opmerkelijk veel aandacht aan kleine en middelgrote bedrijven, wat zeer belangrijk is voor een kmo-regio zoals Vlaanderen.”

‘Snelle’ ratificatie
In april 2009 kreeg de Europese Commissie het mandaat van de Raad van de Europese Unie om de onderhandelingen met Canada te starten. Vanlouwe: “Na 30 onderhandelingsrondes is er nu 10 jaar later eindelijk een akkoord. Het CETA-akkoord is een goed akkoord voor Vlaanderen. We mogen en willen nu niet langer talmen met de ratificatie. Een ‘snelle’ ratificatie toont Canada, de EU én de andere parlementen die bezig zijn met de ratificatie hoe belangrijk en urgent wij dit vinden.”