Vlaams Parlement dient belangenconflict in tegen Brusselse ordonnantie

27 juni 2018, over deze onderwerpen: Politiek, Hervorming Brussel

Het Vlaams Parlement diende vandaag een belangenconflict in tegen een voorstel van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement dat een volledige decumul wil invoeren. “Het debat over de zin en onzin van een decumulregeling kan gevoerd worden, maar doet hier verder niet ter zake. Het is onaanvaardbaar hoe dit initiatief de politieke rechten van de Brusselse Vlamingen onderuit haalt en bovendien impact heeft op de samenstelling en de werking van ons Vlaams Parlement”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe en fractieleider Matthias Diependaele, indieners van de motie.

Het betreffende voorstel van ordonnantie wilde een volledige decumul: geen enkele schepen of burgemeester van één van de 19 Brusselse gemeenten zou in een parlement kunnen zetelen. Het voorstel moet in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een meerderheid halen in elke taalgroep. Bij de Nederlandstaligen was die meerderheid er niet, omdat zij vrezen dat in de praktijk de problemen niet oplost en dat hiermee in de praktijk vooral wordt gemorreld aan de politieke rechten van de Brusselse Vlamingen.

De indieners willen de bescherming voor de Vlaamse minderheid in Brussel nu echter omzeilen door misbruik te maken van het zogenaamde ‘antiblokkeringssysteem’. Hierbij kan in uitzonderlijke gevallen een tweede stemming doorgaan waarbij er geen meerderheid in elke taalgroep meer nodig is. “Met dit manoeuvre schuift men de democratische rechten van de Brusselse Vlamingen volledig aan de kant en zet men de institutionele evenwichten in dit land op de helling. Deze malafide gang van zaken geeft in een notendop weer waarom België niet werkt: de beschermingsmechanismen zijn er enkel in het voordeel van Franstaligen. Ondertussen hebben de Vlamingen in het federaal parlement altijd braaf de bestaande evenwichten gerespecteerd”, aldus Karl Vanlouwe, Vlaams Parlementslid uit Brussel.

Behalve het buitenspel zetten van de Vlaamse minderheid in Brussel, wordt met dit voorstel ook een éénzijdige beslissing genomen die de samenstelling en de werking van het Vlaams Parlement beïnvloedt. De regel geldt namelijk ook voor de zes Vlaams Parlementsleden uit Brussel. Zij worden anders behandeld dan de 118 volksvertegenwoordigers uit het Vlaams Gewest. “Het kan natuurlijk niet dat men in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement gaat bepalen hoe ons Vlaams Parlement eruitziet. De autonomie van deelstaten is er niet gekomen zodat men voor een ander beslissingen kan nemen”, aldus Vlaams fractieleider Matthias Diependaele.

Door het belangenconflict wordt de procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 60 dagen geschorst en kan er overleg gepleegd worden tussen beide parlementen. “Als men de bescherming van de Vlaamse minderheid in Brussel met de voeten treedt en éénzijdig denkt beslissingen te kunnen nemen die een ander parlement raken, zal men van een kale reis terugkomen. Wij zullen ons met alle middelen blijven verzetten tegen dit soort voorstellen”, besluiten Vanlouwe en Diependaele.