Vlaams minister Zuhal Demir kondigt de civiele noodsituatie volksgezondheid aan

20 maart 2020, over deze onderwerpen: Omgevingsvergunning, Toerisme, Coronacrisis

De Vlaamse Regering keurde zonet het voorstel van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir goed om de zogenaamde civiele noodsituatie uit te roepen voor de volksgezondheid. Door de noodsituatie vast te stellen, kan de regering bijkomende maatregelen nemen om deze noodsituatie goed door te komen. Zo zal de regering de dwingende termijnen in haar eigen procedures kunnen verlengen, opschorten of procedures aanpassen als die door de COVID-19-maatregelen in het gedrang komen. “We kijken vooruit in deze crisis en doen er alles aan om de werking en dienstverlening van de Vlaamse Overheid maximaal te verzekeren en rechtszekerheid te bieden. Van een algemene shutdown is geen sprake”, luidt het.

“Door de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid af te roepen, maakt de regering het onmiddellijk mogelijk om zonder vergunning noodzakelijke zorgcapaciteit uit te breiden van onder meer ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, productiefaciliteiten voor geneesmiddelen of medisch materiaal en laboratoria”, stelt Demir. Die mogelijkheid werd afgelopen woensdag via het zogenaamde nooddecreet unaniem goedgekeurd voor civiele noodsituaties, maar het Vlaams Parlement liet het aan de Vlaamse Regering om te bepalen wanneer deze maatregelen ingaan. Op voorstel van Demir gebeurt dat onmiddellijk.

Bovenal is de noodsituatie ook het startschot voor de verschillende ministers om de impact van de COVID-19-maatregelen op de werking van hun eigen administratie en procedures op te vangen. “Zo kunnen er geen plaatsbezoeken gebeuren bij toeristische logies en verblijven omdat deze gesloten zijn door de coronamaatregelen. Daardoor kan geen tijdige beslissing genomen worden over de erkenning van sommige toeristische logies”, stelt Demir. “Om zowel voor de toeristische ondernemers, de burgers als de overheid zelf rechtszekerheid te bieden, moeten we dus procedures aanpassen aan deze noodsituatie.”

Automatische weigeringen omgevingsvergunningen voorkomen
De komende dagen zal Demir ook nog een procedurewijziging uitwerken voor de omgevingsvergunningen die de verschillende overheden afleveren. De lokale besturen zijn daarvoor vragende partij. Omgevingsaanvragen die niet tijdig behandeld worden, krijgen immers een automatische weigering van de vergunning.

“Dossiers automatisch laten weigeren omdat er te weinig personeel is of omdat de verplichtingen voor een openbaar onderzoek niet vervuld kunnen worden omdat het gemeentehuis gesloten is wegens COVID-19, zou geen goed bestuur zijn. We gaan dus in eerste instantie het aanwezige personeel zo efficiënt mogelijk inzetten om de dienstverlening te garanderen, maar zullen tegelijk ook de mogelijkheid om termijnen op te schorten achter de hand houden”, stelt Demir.