Vlaams minister Homans tevreden met fusie Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode

29 november 2016, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Verandering

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) is verheugd met de principiële goedkeuring van de gemeenteraden van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode om vrijwillig te fuseren. “Ik hoop dat er nog veel meer fusies volgen”, aldus minister Homans. “Dat is niet alleen goed voor de bestuurskracht maar ook voor de dienstverlening. Daarnaast vermindert ook het aantal politieke mandaten.”

Het eerder goedgekeurde Fusiedecreet zet volop in op de vrijwillige fusies en het stimuleren - dus niet verplichten - van gemeentelijke samenvoegingen. De fusie tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek is niet alleen de eerste fusie in 33 jaar maar ook de allereerste vrijwillige gemeentefusie in Vlaanderen. “Ik ben dan ook zeer tevreden met de stap die Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode nu zetten, en wens hierbij de beide burgemeesters te feliciteren.”

Schuldovername
Wie fuseert, zal kunnen rekenen op een financiële bonus. “Enerzijds ter ondersteuning van de transitiekosten die een fusieoperatie onvermijdelijk met zich meebrengt. Anderzijds om extra investeringsruimte te creëren voor de nieuwe fusiegemeente”, zegt minister Homans. De fuserende gemeenten kunnen genieten van een overname van hun schulden door de Vlaamse overheid. Concreet gaat het over 500 euro schuld per inwoner van de deelnemende gemeenten; voor de twee Limburgse gemeenten betekent dit een tegemoetkoming van maar liefst  11,7 miljoen euro. “Door de schuldovername krijgen de lokale besturen de financiële ruimte om te investeren wat tot een nog betere dienstverlening zal leiden.”

Dat de Limburgse gemeenten Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode het licht op groen hebben gezet, stemt minister Homans zeer tevreden. “Maar ik hoop dat er nog veel meer zullen volgen. Ik roep de Vlaamse gemeenten dan ook op na te denken over hun toekomstige rol. Kunnen ze in hun huidige schaal een kwaliteitsvolle dienstverlening aan hun burgers blijven garanderen? Zijn ze voldoende slagkrachtig om de vele uitdagingen die eraan zitten te komen effectief aan te pakken? Een vrijwillige fusie kan hier een antwoord bieden op de vele nieuwe noden die door de jaren heen lokaal ontstaan zijn.”

Slagkrachtige bestuursniveaus
Naast het inzetten op vrijwillige fusies van gemeenten, slankt minister Homans ook de provincies af en integreert ze de OCMW’s en de gemeentebesturen tot een lokaal bestuur dat zorgt voor een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.  Eerder werden heel wat overbodige bureaucratie, planlasten en paperasserij voor de lokale besturen afgeschaft onder andere door een vereenvoudiging van het toezicht en de inkanteling van de sectorale subsidies en kregen de gemeentebesturen meer ruimte om een personeelsbeleid op maat te voeren. “Bovenstaande hervormingen en maatregelen tonen aan dat ik resoluut kies voor efficiënte en slagkrachtige bestuursniveaus, minder bureaucratie en meer autonomie, minder mandaten en een bundeling van expertise”, sluit ze af.